Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Προκαταρκτική Εξέταση - Ένορκη Δικοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)

Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-358-5
Σελίδες
Χ + 183
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 25.0

Μ. Στυλιανίδου/Χ. Κουκάκης, Προκαταρκτική Εξέταση - Ένορκη Δικοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), 2021


Το εγχειρίδιο αυτό συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για ελεγκτές, πειθαρχικούς ανακριτές, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων σε δημόσιους φορείς αλλά και εν γένει σε όσους κληθούν να ασκήσουν σχετικά καθήκοντα. Στόχος του παρόντος είναι να καλύψει ένα μεγάλο κενό, καθώς η διεξαγωγή της ΕΔΕ αποτελεί στην πραγματικότητα ένα μάλλον άτυπο σύστημα, βασιζόμενο κυρίως σε καθημερινές, εμπειρικές πρακτικές. Ένα κενό που οφείλεται κυρίως στη λιτή διατύπωση των σχετικών με την διοικητική προδικασία διατάξεων στον Υπαλληλικό Κώδικα, καθώς και από το γεγονός ότι για την επίλυση διάφορων θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της, τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής διατάξεις της πειθαρχικής διαδικασίας, αλλά και του κοινού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου.
Το έργο, και με σκοπό την ουσιαστική και πρακτική διευκόλυνση των υπηρετούντων στη Δημόσια Διοίκηση, είναι διαρθρωμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι νομικοί κανόνες διενέργειας και οι βέλτιστες πρακτικές της Προκαταρκτικής Εξέτασης και της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με παράθεση και της κρίσιμης νομολογίας. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται, με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα, οι τεχνικές διεξαγωγής της ΕΔΕ. Προς το σκοπό της πρακτικής διευκόλυνσης, στα παραρτήματα του παρόντος εγχειριδίου περιλαμβάνονται πλήρη υποδείγματα των εγγράφων που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της ΕΔΕ.
Επομένως, το εγχειρίδιο συμβάλλει ουσιαστικά στην απόκτηση της τεχνικής της «ανάκρισης» και της γνώσης της επαγγελματικής διεξαγωγής της προδικασίας, ιδίως της ΕΔΕ. Η μελέτη χαρακτηρίζεται από την ευαισθησία, τη μεθοδικότητα και τις άκρως ενδιαφέρουσες επιστημονικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online