Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 6η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
6η έκδ.
ISBN
978-960-648-156-7
Σελίδες
XXXII + 423
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 44.0

Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2020


Το έργο αυτό αποτελεί μια παρουσίαση βασικών ζητημάτων της ύλης του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου και ενσωματώνει τόσο το δίκαιο της ιδιωτικής ασφαλιστικής σύμβασης όσο και το γενικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της κρατικής εποπτείας που ασκείται επ’ αυτών.

Το Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο αποτελεί κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία ακολουθώντας τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, με έντονο προστατευτικό χαρακτήρα υπέρ των καταναλωτών και βαθύτατα επηρεασμένο από το Κοινοτικό Δίκαιο. Αφορμή για τη νέα έκδοση (ΣΤ’) του βιβλίου «Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο» αποτέλεσε η ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τους διανομείς των ασφαλιστικών προϊόντων. Με τον Ν. 4583/2018 για την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (I.D.D.) της 20.11.2016, εκσυγχρονίσθηκε το σύστημα λειτουργίας της δραστηριότητας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, όλων των κατηγοριών και συγχρόνως καταργήθηκε ο Ν. 1569/1985 που ρύθμιζε την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και το Π.Δ. 190/2006. Επίσης, το βιβλίο αυτό ενημερώθηκε με κάθε νέα νομοθετική παρέμβαση σε θέματα σχετικά με την ασφαλιστική σύμβαση, όπως η προστασία του καταναλωτή και τα προσωπικά δεδομένα και προστέθηκε νεώτερη βιβλιογραφία και κυρίως νομολογία.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online