Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-681-4
Σελίδες
XLIII + 552
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 65.0

Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023


Οι μικρές και κλειστές οικογενειακές ΑΕ έχουν τεράστια σημασία στην ελληνική οικονομία, εφόσον αυτές αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών ΑΕ. Στην Ελλάδα, η μικρή, οικογενειακή, κλειστή ΑΕ είναι αρρύθμιστη σε ένα ενιαίο και αυτοτελές δίκαιο. Η δομή της δημόσιας ΑΕ δεν είναι ο αρμόζων εταιρικός τύπος για την πλειοψηφία των ελληνικών ΑΕ. Το γεγονός αυτό δημιουργεί χάσμα μεταξύ ρύθμισης του ν. 4548/2018 (δημόσια ΑΕ) και της πραγματικότητας, με συνέπεια να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου, η δομή του οποίου δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις προσωποπαγείς ΑΕ και το ρυθμιστικό του αντικείμενο αναφέρεται κατά βάση στην πολυμετοχική-δημόσια ΑΕ. Το παρόν έργο στοχεύει στην πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, αναζητώντας λύσεις σε αλλοδαπά Πρότυπα και στην αλλοδαπή νομοθετική και πρακτική πείρα.
Η μονογραφία πραγματεύεται, μεταξύ άλλων ζητημάτων, δύο καίρια θέματα: πρώτον, ότι οι διατάξεις του ν. 4548/2018 δεν μπορεί αυτονόητα να εφαρμόζονται στη μικρή και κλειστή ανώνυμη εταιρία και δεύτερον, ότι η εταιρική θέση του μετόχου δεν μπορεί να έχει την ίδια βαρύτητα σε μια ΑΕ με χιλιάδες μετόχους και σε μια άλλη με δύο ή τρεις μετόχους. Τα πορίσματα της θεωρίας και νομολογίας μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας χρήσιμος οδηγός για τον Έλληνα νομοθέτη, τον εφαρμοστή του δικαίου και τον δικηγόρο της πράξης. Κύριος σκοπός της έρευνας είναι η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην πράξη. Γι’ αυτό, η έρευνα είναι προσανατολισμένη, πέραν των θεωρητικών αναπτύξεών της, και στην πρακτική επιχειρηματολογία, εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα επιμέρους ζητήματα της μικρής, μονοπρόσωπης, κλειστής ή οικογενειακής ΑΕ.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online