Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το νομικό καθεστώς των συμψηφιστικών φόρων επί των εισαγομένων στην Ελλάδα εμπορευμάτων

Συγγραφέας
ISBN
960-15-354-12
Σελίδες
XXI + 299
Έτος
1990
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 20.0

Ν. Μπάρμπας, Το νομικό καθεστώς των συμψηφιστικών φόρων επί των εισαγομένων στην Ελλάδα εμπορευμάτων, 1990


Το αντικείμενο της παρούσης μελέτης που αναφέρεται στο νομικό καθεστώς των συμψηφιστικών φόρων επί των εισαγομένων στην Ελλάδα εμπορευμάτων, πρέπει να εξετασθεί σε τρία κύρια μέρη, από τα οποία τα δύο πρώτα είναι γενικά και το τρίτο ειδικό.
– Στο πρώτο μέρος, θα εξετασθεί η θεωρητική έννοια των συμψηφιστικών φόρων και η αρχή της ίσης φορολογικής μεταχειρίσεως των εισαγομένων εμπορευμάτων σε σχέση με τα παρόμοια εγχώρια, βάσει του διεθνούς συμβατικού δικαίου της Ελλάδος. Το μέρος αυτό χαρακτηρίζεται ως γενικό, γιατί αναφέρεται στην πρωταρχική λειτουργία όλων γενικά των συμψηφιστικών φόρων, που αποτελεί και το λόγο της επιβολής τους επί των εισαγομένων στην Ελλάδα εμπορευμάτων.
– Στο δεύτερο μέρος, θα αναλυθούν τα κύρια στοιχεία του αντικειμένου των συμψηφιστικών φόρων και ο προσδιορισμός αυτών. Το μέρος
αυτό χαρακτηρίζεται επίσης ως γενικό, γιατί αφορά τα κύρια στοιχεία του αντικειμένου και τον προσδιορισμό όλων γενικά των συμψηφιστικών φόρων. Χαρακτηρίζεται όμως ως μερικότερο σε σχέση με το πρώτο μέρος, γιατί τόσο το αντικείμενο όσο και ο προσδιορισμός των συμψηφιστικών φόρων πρέπει να ρυθμίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τη βασική αρχή της ίσης φορολογικής μεταχειρίσεως των εισαγομένων εμπορευμάτων σε σχέση με τα παρόμοια εγχώρια· δηλαδή το αντικείμενο και ο προσδιορισμός των συμψηφιστικών φόρων αποτελούν μέσα για την υλοποίηση της παραπάνω αρχής.
– Στο τρίτο, τέλος, μέρος, θα εξετασθούν οι επί μέρους συμψηφιστικοί φόροι επί των εισαγομένων στην Ελλάδα εμπορευμάτων, ως προς τα δευτερεύοντα στοιχεία του αντικειμένου, τους φορολογικούς συντελεστές και τις φορολογικές απαλλαγές των φόρων αυτών. Επειδή το μέρος αυτό αναφέρεται στους επί μέρους συμψηφιστικούς φόρους, χαρακτηρίζεται ως ειδικό έναντι των δύο προηγουμένων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online