Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Νομολογία, θεωρία και πρακτικά ζητήματα εργατικού δικαίου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-254-0
Σελίδες
XXVI + 973
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 90.0

Π. Λεβενιώτης, Νομολογία, θεωρία και πρακτικά ζητήματα εργατικού δικαίου, 2021


Tο παρόν έργο είναι χωρισμένο σε επτά θεματικές ενότητες όπου παρουσιάζονται συστηματικά οι γενικές και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν και παρατίθεται η θεωρία και η νομολογία που έχει διαμορφωθεί για κάθε επιμέρους ζήτημα του Εργατικού Δικαίου. Ειδικότερα, αναλύονται η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ο ρόλος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, η εκτέλεση της σύμβασης εργασίας, το ζήτημα των αποδοχών του εργαζομένου, η καταγγελία της σύμβασης και τα ειδικότερα ζητήματα του εργατικού ατυχήματος και του Κανονισμού εργασίας.
Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου έργου έγκειται στο ό,τι πέραν της θεωρητικής και νομολογιακής προσέγγισης κάθε ζητήματος, παρατίθενται αποσπάσματα δικαστικών αποφάσεων όλων των βαθμών της δικαιοδοσίας καθώς και παρατηρήσεις και σχόλια επί των νομικών και πραγματικών ζητημάτων που αυτές αφορούν, αλλά και επί της αποδεικτικής διαδικασίας που ακολουθείται κατά τη διαμόρφωση της δικανικής κρίσης. Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν αποτέλεσμα μελέτης της πρακτικής εφαρμογής των πορισμάτων της νομολογίας και της θεωρίας για κάθε ανακύπτον ζήτημα, καθώς και της προσωπικής εμπειρίας του γράφοντος από την εκδίκαση πλήθους υποθέσεων στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online