Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η επιτροπεία ανηλίκων

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-199-9
Σελίδες
XVIII + 369
Έτος
2007
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 38.0

Κ. Παντελίδου, Η επιτροπεία ανηλίκων, 2007


Κυκλοφόρησε σε δεύτερη έκδοση, ανανεωμένη και πολύ επαυξημένη, η εργασία που εξετάζει διεξοδικά το θεσμό της επιτροπείας ανηλίκων. Η επιτροπεία προστατεύει κυρίως τον ορφανό και από τους δύο γονείς ανήλικο, αλλά και τον κακοποιημένο ανήλικο, για τον οποίο υπάρχει ανάγκη να αφαιρεθεί και από τους δύο γονείς η άσκηση της γονικής μέριμνας και να διορισθεί επίτροπος. Συνεπώς, προσλαμβάνει ένα νέο νόημα στη σύγχρονη εποχή, με την αύξηση των ατυχημάτων, αλλά και της «κακής» γονικής μέριμνας. Η εργασία αναλύει το νέο, μετά το ν. 2447/1996, δίκαιο της επιτροπείας, η εφαρμογή του οποίου θα διευκολυνθεί μετά από την αναμενόμενη ίδρυση της κοινωνικής υπηρεσίας στα δικαστήρια.

Έπειτα από ιστορική αναδρομή και συγκριτική επισκόπηση, αναλύονται στο πρώτο μέρος βασικώς τα όργανα της επιτροπείας και στο δεύτερο η λειτουργία και το τέλος της. Εκτός από το δικαστήριο, που έχει αναβαθμισμένο ρόλο, και το εποπτικό συμβούλιο, το βάρος πέφτει, όπως είναι φυσικό, στην παρουσίαση του επιτρόπου, στη διαδικασία του διορισμού, στη δυνατότητα αποποιήσεως και στην έκταση της ευθύνης του. Η ευθύνη μάλιστα εξετάζεται και κατά τις διαπραγματεύσεις, αλλά και ως ευθύνη εποπτεύοντος. Αντιστρόφως, εξετάζεται και το πρόβλημα της ευθύνης του ανηλίκου για τις πράξεις του επιτρόπου του που είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στον προσωρινό και στον ειδικό επίτροπο, που απαντώνται πολύ συχνά στην ελληνική νομική πράξη, ιδίως σε περίπτωση κατεπείγοντος (ο πρώτος) και συγκρούσεως συμφερόντων (ο δεύτερος).

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται διεξοδικώς το περιεχόμενο του ιδιόρρυθμου λειτουργικού δικαιώματος της επιτροπείας, το είδος της επιμέλειας που ασκεί ο επίτροπος, η εκπροσωπευτική του εξουσία και οι διαχειριστικές πράξεις της περιουσίας του ανηλίκου, αναλόγως με την κατηγορία και τον έλεγχο στον οποίο υπόκεινται. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια να αμβλυνθεί η σχετική ακυρότητα, ως συνέπεια της παραλείψεως των διατυπώσεων. Παρουσιάζεται, τέλος, η λήξη της επιτροπείας με τα αποτελέσματά της. Η εργασία κλείνει με εκτεταμένα συμπεράσματα που περιλαμβάνουν και κριτικές παρατηρήσεις. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, έχουν συνταχθεί αναλυτικά ευρετήρια νόμων, νομολογίας, που είναι ιδιαιτέρως πλούσια, και αλφαβητικό.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online