Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 4η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-049-2
Σελίδες
XXIV + 507
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 95.0

Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 4η έκδ., 2019


Η Δ' έκδοση του έργου έχει εμπλουτιστεί με τις νέες αποφάσεις και τις επιστημονικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί στα ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων (άρθρα 623 επ., 632 επ. ΚΠολΔ). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιστημονική ανάλυση του νέου άρθρου 636Α ΚΠολΔ, που προστέθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α 137/13-9-2017), που ορίζει την έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενο μισθό με τις εκεί προϋποθέσεις, απόδειξη της νομοθετικής επιδοκιμασίας και της επέκτασης του μέσου αυτού σε άλλες ουσιαστικές έννομες σχέσεις για την απόκτηση γρήγορου εκτελεστού τίτλου από τον δανειστή.
Οι τελευταίες νομοθετικές επεμβάσεις με τους ν. 4335/2015 και 4488/2015 επέφεραν σημαντικές τροποποιήσεις στις διατάξεις για τη διαταγή πληρωμής και την άσκηση της εναντίον της ανακοπής, είτε με την επαναφορά προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος (π.χ. υλική αρμοδιότητα δικαστηρίου για την εκδίκαση της ανακοπής), είτε με νέες κατά το περιεχόμενό τους διατάξεις.
Ο εφαρμοστής του δικονομικού δικαίου καλείται να αντιμετωπίσει πληθώρα δογματικών και πρακτικών ζητημάτων, που σχετίζονται με την παράλληλη εφαρμογή των ρυθμίσεων που έλαβαν χώρα με τους ν. 4335/2015 και 4488/2017 και με την επίλυση θεμάτων διαχρονικού δικαίου.
Η σημασία του πονήματος αυτού έγκειται στην αναφορά των νέων ρυθμίσεων του ν. 4335/2015 και στην επιστημονική τους ανάλυση, με την παράλληλη αναφορά του προϊσχύοντος μεν αλλά εισέτι εφαρμοζόμενου νομοθετικού καθεστώτος του ν. 4488/2017, έτσι ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη η ευχέρεια πλήρους διαχρονικής ενημέρωσης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online