Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Επιμέλεια
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-647-5
Σελίδες
ΧΙΙΙ + 246
Έτος
2011
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 24.0

Β. Σακελλαροπούλου, Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος, 2η έκδ., 2011


Στο βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί εμπλουτισμένη και πρόσφατα ενημερωμένη, με τις νομοθετικές μεταβολές και τη νεοτέρα νομολογία, έκδοση του βιβλίου της συγγραφέως του έτους 2007, εξετάζεται ο ρόλος της ενημέρωσης και της συναίνεσης του ασθενούς κατά τη διαγνωστική διαδικασία, τη θεραπευτική διαδικασία και την ιατρική έρευνα. Εξετάζεται η σημασία της συναίνεσης του ασθενούς στην ιατρική πράξη και οι συνέπειες έλλειψης της συναίνεσης, όσο και αυτές της ελλιπούς συναίνεσης, γενικά στην ιατρική πράξη και ειδικότερα σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.
Ενόψει των διατάξεων του Π.Δ. 39/2009 «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας», εξετάζεται το θέμα της ενημερωμένης συναίνεσης του ασθενούς στην οδοντιατρική πράξη, συμπεριλαμβανομένης και της οδοντιατρικής αισθητικής παρέμβασης.
Επίσης, εξετάζεται, με παράλληλη αναφορά στην ενδιαφέρουσα πρόσφατη νομολογία, το ιατρικό σφάλμα κατά τη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία (διαγνωστικά σφάλματα-θεραπευτικές αστοχίες) καθώς και η περίπτωση άρνησης παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Ερευνάται η ποινική ευθύνη ιατρών ορισμένων ειδικοτήτων, ως εκ της συχνότητας των εμφανιζομένων στην πράξη περιστατικών. Ειδικά επίσης ερευνάται η ποινική ευθύνη του ψυχιάτρου κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. Περαιτέρω, εξετάζεται η ποινική ευθύνη του οδοντιάτρου κατά τη διενέργεια οδοντιατρικών πράξεων. Αντιμετωπίζεται η ποινική ευθύνη του ιατρού σε περιπτώσεις μαζικής καταστροφής, καθώς επίσης και το συχνά απασχολούν τη νομολογία θέμα της ποινικής ευθύνης ιατρών σχετικά με ενέργειες και παραλείψεις τους από τον χρόνο παραλαβής ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στα νοσοκομεία. Επίσης, αντιμετωπίζεται το θέμα της ποινικής ευθύνης του νοσηλευτικού προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δράση αυτού συγκλίνει με αυτήν των ιατρών.
Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, φοιτητές Νομικής, σπουδαστές ΕΣΔι και οποιονδήποτε ασχολούμενο με θέματα ιατρικού ποινικού δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online