Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ένδικα μέσα και ανακοπές

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-099-7
Σελίδες
XX + 390
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 68.0

Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα μέσα και ανακοπές, 2020


Αντικείμενο του βιβλίου αυτού από πλευράς δικονομικού δικαίου είναι το Τρίτο Βιβλίο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αναφέρεται στα ένδικα μέσα κατά της δικαστικής αποφάσεως και τις ανακοπές ως ένδικα βοηθήματα κατά δικαστικών ή εξώδικων πράξεων. Η ύλη αυτή διδάσκεται στο μάθημα της ΠολΔ ΙΙ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για να προσαρμοστεί η δύσκολη αυτή ύλη στις φοιτητικές ανάγκες, έτσι ώστε αφενός αυτή να κατανοηθεί ευχερέστερα και αφετέρου να αποτελέσει έναυσμα για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών να ασχοληθούν, εφόσον το επιθυμούν, με το μάθημα του αστικού δικονομικού δικαίου, που είναι θεμελιώδες για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, με οιαδήποτε ιδιότητα (δικαστές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κ.α.). Αυτό όμως δεν σημαίνει επ’ ουδενί ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες της πράξης, έτσι ώστε το παρόν πόνημα να είναι ιδιαίτερα σημαντικό και χρήσιμο βοήθημα και για το δικηγορικό και δικαστικό κόσμο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online