Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό δίκαιο

Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-770-1
Σελίδες
XVI + 239
Έτος
2003
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 26.0

Χ. Δετσαρίδης, Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό δίκαιο, 2003


Το βιβλίο παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο την εφαρμογή των δύο ανεξάρτητων αρχών, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό δίκαιο. Παρουσιάζονται οι αρχές κατά τον ειδικότερο τρόπο εφαρμογής τους σε όλους τους τομείς της διοικητικής δράσης (έκδοση, ανάκληση διοικητικών πράξεων, παροχή πληροφοριών, αναδρομική εφαρμογή κανόνων κτλ.) ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην επίδρασή τους στο δίκαιο των διοικητικών συμβάσεων τόσο κατά το προσυμβατικό όσο και κατά το συμβατικό επίπεδο. Στο σύγγραμμα αναλύονται οι περιπτώσεις εφαρμογής σε επίπεδο κοινοτικού δικαίου με πλούσια αναφορά στη νομολογία του ΔΕΚ.. Επίσης στο σύγγραμμα υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για την δυνατότητα επίκλησης της αρχής της καλής πίστης στο φορολογικό δίκαιο με εκτενή νομολογία.
Το σύγγραμμα αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη μετά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας συγκεντρωμένη αναλυτική παρουσίαση των αρχών, τις προϋποθέσεις επίκλησής τους, τις διαφορές μεταξύ τους και την αντιμετώπισή τους από τη διοικητική δικαιοσύνη. Γενικά, περιέχεται εκτενής και αναλυτική νομολογία του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων, γεγονός που κάνει το βιβλίο χρήσιμο σε δικαστές και δικηγόρους που ασχολούνται με θέματα διοικητικού δίκαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online