Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), 3η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-055-8
Σελίδες
ΧΧ + 430
Έτος
2014
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 35.0

Β. Αντωνόπουλος, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), 3η έκδ., 2014


Σύμφωνα με το άρθρο 43 § 3 εδ. 1 ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4155/2013 «Το κεφάλαιο της ΙΚΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό». Με τη διάταξη αυτή η εταιρία έπαυσε να έχει υποχρεωτικό κεφάλαιο, έστω και ενός ευρώ, κεφάλαιο που έτσι κι αλλιώς δεν συνιστούσε πλέον μηχανισμό προστασίας των εταιρικών δανειστών. Παραπέρα, ως συνέπεια της κατάργησης του ελάχιστου κεφαλαίου καταργήθηκε και η διάταξη του άρθρου 91 § 1 εδ. τελευταίο στην οποία απαγορεύονταν η μείωση του κεφαλαίου, αν αυτή οδηγούσε στο μηδενισμό του, εκτός αν συγχρόνως αποφασίζονταν και αύξηση του κεφαλαίου. Οι νέες ρυθμίσεις είναι αυτονόητο ότι επηρέασαν και άλλες διατάξεις του ν. 4072/2012, καθώς είναι ασύμβατες με το μηδενικό κεφάλαιο.

Οι παραπάνω εξελίξεις κατέστησαν αναγκαία και απαραίτητη την τρίτη έκδοση της κατ’ άρθρο ερμηνείας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Ερμηνείας. Στη νέα αυτή έκδοση, πέρα από την ερμηνεία των νέων διατάξεων, έχουν ληφθεί υπόψη νέες μελέτες και η νομολογία που έχει στο μεταξύ δει το φως της δημοσιότητας.

Και σε αυτή την έκδοση ακολουθείται η ίδια δομή, με παράθεση του άρθρου, ακολουθούμενο από τη σχετική βιβλιογραφία και την αναλυτική ερμηνεία. Τέλος παρατίθεται εύχρηστο ευρετήριο λημμάτων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online