Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η υπεροχή του Συντάγματος έναντι του Νόμου, ως απαύγασμα του Συνταγματισμού

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-345-0
Σελίδες
XV + 208
Έτος
2008
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 15.0

Σ. Ορφανουδάκης, Η υπεροχή του Συντάγματος έναντι του Νόμου, ως απαύγασμα του Συνταγματισμού, 2008


Στην παρούσα μελέτη ερευνάται η υπεροχή του Συντάγματος έναντι του Νόμου, ως συνέπεια του αυστηρού χαρακτήρα του Συντάγματος υπό το πρίσμα του συνταγματισμού.
Στην πρώτη παράγραφο του πρώτου κεφαλαίου επιχειρείται ο προσδιορισμός της έννοιας του συνταγματισμού, με σύντομη ιστορικο-πολιτική παρουσίαση των όρων που γέννησαν το φαινόμενο, ενώ στη δεύτερη παράγραφο περιγράφονται τα στοιχεία του στοχασμού των Hobbes, Locke, Montesquieu και Rousseau, που αναδεικνύουν χαρακτηριστικά «ένθεσης» στο συνταγματισμό.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, με τίτλο «Από το λυκαυγές της πολιτικής συμμετοχής, στο άπλετο φως του αντιπροσωπευτικού συστήματος», παρουσιάζονται σε τέσσερις παραγράφους οι όροι που επέτρεψαν την εμφάνιση του αντιπροσωπευτικού συστήματος, οι ιστορικές καταβολές του αντιπροσωπευτικού κοινοβουλίου και η εξέλιξή του, αφενός με την καθιέρωση της αρχής της καθολικότητας της ψήφου και αφετέρου με τη μετάβαση από την αρχή της εθνικής σε εκείνη της λαϊκής κυριαρχίας.

Στο τρίτο κεφάλαιο ερευνώνται ο αμερικανικός και ελληνικός συνταγματισμός. Ειδικότερα, περιγράφονται τα γεγονότα και οι όροι εγκατάστασης των αποίκων στην Αμερική, τα πρώτα πολιτειακά Συντάγματα και η ομοσπονδιακή οργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών με θέσπιση Συντάγματος, ενώ επιχειρείται η παρουσίαση της νομολογίας του Supreme Court, με αιχμή την απόφαση Marbury v. Madison, με την οποία καθιερώθηκε ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων ως αποκύημα της σκέψης ότι το Σύνταγμα ως ανώτατος νόμος, που δεν μπορεί να μεταβληθεί με κοινά μέσα, υποχρεώνει πλήρως σε συμμόρφωση. Στην παρουσίαση του ελληνικού συνταγματισμού αναπτύσσονται οι καταβολές του, παρουσιάζονται τα συνταγματικά κείμενα του Επαναστατικού Αγώνα και καταγράφονται οι προσπάθειες συνταγματικής οργάνωσης του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, από τον Καποδίστρια μέχρι την εγκατάσταση της βασιλευόμενης δημοκρατίας και την καθιέρωση της αρχής της δεδηλωμένης. Παράλληλα, ιστορείται η στάση των δικαστηρίων μέχρι τις πρώτες αποφάσεις δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και την περίφημη απόφαση 23/1987 του Αρείου Πάγου. Στο τέλος του κεφαλαίου η μελέτη καταλήγει στην καταγραφή τόπων του ελληνικού και αμερικανικού συνταγματισμού.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online