Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αστικές και Νέες εμπορικές μισθώσεις, 4η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-632-6
Σελίδες
1088
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 88.0

Ι. Κατράς, Αστικές και Νέες εμπορικές μισθώσεις, 4η έκδ., 2023


Και σε αυτήν την έκδοση περιέχεται μια διεξοδική και επικαιροποιημένη ανάλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν τις μισθώσεις του Αστικού Κώδικα, τις νέες εμπορικές μισθώσεις, δηλαδή αυτές που συνάπτονται μετά την ισχύ του ν. 4242/2014 (28.2.2014) και τις μισθώσεις του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
Στην παρούσα τέταρτη έκδοση, έχουν ληφθεί υπ’ όψιν και οι μεταβολές που επήλθαν με τους νόμους 4738/2020, 4786/2021, 4790/2021, 4830/2021, 4842/2021, 4876/2021, 4912/2022, 4926/2022, 4933/2022, 4978/2022 και 5007/2022, οι οποίοι εκδόθηκαν μετά την προηγούμενη τρίτη έκδοση. Ιδίως, ο ν. 4842/2021 επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στις διατάξεις του ΚΠολΔ, σε σχέση με αυτές που ίσχυαν υπό το καθεστώς της προγενέστερης τροποποίησής του με τον ν. 4335/2015.
Το έργο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη μίσθωση πράγματος του Αστικού Κώδικα, το δεύτερο μέρος τις νέες εμπορικές μισθώσεις, το τρίτο μέρος τις μισθώσεις για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών (ν. 3130/2003) και υπηρεσιών ΝΠΔΔ, και το τέταρτο μέρος τη νέα δικονομία των μισθωτικών διαφορών.
Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται τα οικεία νομοθετικά κείμενα καθώς και, όπως πάντα, πλήρες αναλυτικότατο αλφαβητικό ευρετήριο, καθώς και ευρετήριο διατάξεων νομοθετικών κειμένων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online