Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Πτωχευτικό δίκαιο και Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 6η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
6η έκδ. Αναθεωρημένη με βάση και τους νόμους 4336/2015 και 4346/2015
ISBN
978-960-568-349-8
Σελίδες
ΧΧVI + 712
Έτος
2016
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 64.0

Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό δίκαιο και Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 6η έκδ., 2016


Και νέες αλλαγές στο βασικό νομοθέτημα του πτωχευτικού δικαίου, το ν. 3588/2007, επέφερε ο πρόσφατος νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015).

Προς το παρόν, οι αλλαγές επικεντρώνονται στο κεφάλαιο, ιδίως, περί εξυγίανσης επιχειρήσεων, ευρισκομένων στα πρόθυρα ή και εχουσών ήδη υπερβεί την ουδό της «πτώχευσης» (αδυναμίας πληρωμών). Εκεί, κυρίως, εισάγονται ρυθμίσεις διεύρυνσης, επιτάχυνσης και διευκόλυνσης της σχετικής διαδικασίας.

Για την αντιμετώπιση, επίσης, της αφερεγγυότητας (ορθά, της πτώχευσης) και των φυσικών προσώπων, που δεν είναι έμποροι, έχει τεθεί σε ισχύ ο νόμος 3869/2010 «για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», ο οποίος έχει υποστεί πάμπολλες και συνεχείς τροποποιήσεις, με σημαντικότερες τις πλέον πρόσφατες των νόμων 4336 και 4346/2015.

Στην υπέρβαση των δυσχερειών κατανόησης και εφαρμογής των δύο ως άνω βασικών νόμων περί πτωχεύσεως προσώπων, εχόντων πτωχευτική ικανότητα, και φυσικών προσώπων, που δεν την έχουν, όπως οι νόμοι αυτοί έχουν διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες τροποποιήσεις τους, το παρόν έργο προσφέρει ένα εργαλείο ερμηνευτικής προσέγγισης και εφαρμογής.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online