Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Πολιτική Δικονομία, 3η έκδ.

Συγγραφείς
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-468-6
Σελίδες
XXVIII + 781
Έτος
2016
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 75.0

Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 3η έκδ., 2016


Με το Νόμο 4335/2015 τροποποιήθηκε σε πλείστα σημεία ο Κώ­δικας Πολιτικής Δικονομίας με συνέπεια να καθίσταται αναγκαία με σχε­τικώς γρήγορο ρυθμό η από πλευράς ισχύοντος δικονομικού δικαίου νέα έκδοση του παρόντος συγγράμματος.

Πέραν της νομοθετικής επι­καιροποιήσεώς της η παρούσα έκδοση είναι –συγκριτικά με την προη­­γούμενη δεύτερη έκδοση– στα θέματα που θεωρήθηκε απαραί­τητο εμπλουτισμένη και από πλευράς νομολογίας και βιβλιογραφίας.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online