Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η Κτηματολογική Δίκη υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων

Συγγραφέας
Επιμέλεια - Διεύθυνση
Σειρά
Αριθ. σειράς
4
ISBN
978-960-648-635-7
Σελίδες
ΧΧ + 394
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 44.0

Συλλογικό Έργο, Η Κτηματολογική Δίκη υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, 2023


Η Επιθεώρηση Ακινήτων στην παρούσα έκδοση των δημοσιευμάτων της (τέταρτος κατά σειρά τόμος, σελίδες XΧ + 394) σκοπεί στην παρουσίαση της κτηματολογικής δίκης υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων. Μάλιστα χάριν εξυπηρέτησης των δικηγόρων, στο παράρτημα της έκδοσης περιλαμβάνονται υποδείγματα δικογράφων, που συχνότερα αφετηριάζουν κτηματολογική δίκη (π.χ. αγωγή άρθρου 6 § 2 ΕθνΚτημ, αίτηση άρθρου 6 § 3 ΕθνΚτημ, αίτηση άρθρου 6 § 8 ΕθνΚτημ, αντιρρήσεις άρθρων 16 § 5, 18 § 2 ή 19 § 2 ΕθνΚτημ).
Την έκδοση αρθρώνουν πέντε συμβολές, κατά τη σειρά παρουσίασής τους στη διαδικτυακή εκδήλωση της 2.12.2022 και ειδικώς: α) η εισαγωγική ομιλία του καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. Γεωργίου Διαμαντόπουλου υπό τον τίτλο: «Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο πεδίο του Εθνικού Κτηματολογίου», β) η μελέτη του πρωτοδίκη-κτηματολογικού δικαστή Χίου και υποψήφιου διδάκτορος Νομικής του Α.Π.Θ. Ιωάννη-Χαρίλαου Χατζηδημητρίου υπό τον τίτλο: «Επίκαιρα νομολογιακά ζητήματα της αγωγής διόρθωσης ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής (άρθρο 6 § 2 ν. 2664/1998)», γ) η μελέτη της διδάκτορος Νομικής του Α.Π.Θ. και δικηγόρου Θεσσαλονίκης Μαγδαληνής Τσιλιγγερίδου υπό τον τίτλο: «Κρίσιμα νομολογιακά ζητήματα της αίτησης διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου φερόμενου ως “άγνωστου ιδιοκτήτη”», δ) η μελέτη του δικηγόρου Θεσσαλονίκης και διπλωματούχου του ΔΠΜΣ Α.Π.Θ. «Κτηματολόγιο: νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις» Κωνσταντίνου Παπαχρήστου-Δημητρά υπό τον τίτλο: «Τα πρόδηλα σφάλματα κτηματολογικών εγγραφών και η διαδικασία διόρθωσής τους» και ε) η μελέτη του δικηγόρου Λάρισας, διδάκτορος Νομικής Δ.Π.Θ. και λέκτορα του Philips University Παναγή Χριστοδούλου υπό τον τίτλο: «Η κτηματολογική δίκη αντιρρήσεων στην πρόσφατη νομολογία».

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online