Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η Νομή

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-259-0
Σελίδες
XXVII + 806
Έτος
2015
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 85.0

Β. Βαθρακοκοίλης, Η Νομή, 2015


Ο θεσμός της νομής παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Στο παρόν έργο περιλαμβάνεται πλήρης ερμηνεία των σχετικών περί αυτής διατάξεων του ισχύοντος και προϊσχύοντος Αστικού Δικαίου περί νομής, οιονεί νομής και κατοχής. Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται επίσης η μέχρι τούδε νομολογία του Αρείου Πάγου και των ουσιαστικών δικαστηρίων καθώς και πλήρης βιβλιογραφία σε συγγράμματα, διατριβές, γνωμοδοτήσεις και σχόλια. Επιπρόσθετα, στα μέτρα προστασίας της νομής γίνεται εκτενής αναφορά και στα ασφαλιστικά μέτρα νομής.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται: Έννοια νομής - Συννομή - Οιονεί νομή - Κτήση νομής - Κτήση νομής με κληρονομική διαδοχή - Έκταξη νομής - Κτήση νομής σε μεταφερόμενα πράγματα - Άσκηση νομής - Απώλεια νομής - Προσαύξηση χρόνου νομής επί χρησικτησίας - Πουβλικιανή νομή - Αποβολή από τη νομή - Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου - Προστασία νομής - Αυτοδύναμη προστασία νομής - Προστασία οιονεί νομής - Αυτοδύναμη προστασία βοηθού νομέα - Προστασία νομής μέρους πράγματος - Προστασία νομής Δημοσίου - Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής - δασικές εκτάσεις - Ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου - Ειδικότερες περιπτώσεις δασικών εκτάσεων- Προστασία δημοσίων κτημάτων - Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού – απαίτηση νομής - Οριοθέτηση αρμοδιότητας ασφαλιστικών μέτρων Ειρηνοδικείου – Εισαγγελέα - Για διακατοχή δημοσίων κτημάτων - Επιλήψιμη νομή – ένσταση επιλήψιμης νομής - Προστασία επί κλιμακωτής κατοχής - Προστασία νομέα κατά κατόχου (998 ΑΚ) - Παραγραφή των αγωγών νομής (992 ΑΚ) Προστασία κατόχου (997 ΑΚ) - Αγωγή διατάραξης της νομής (989 ΑΚ) - Προστασία νομέα επί προσβολής με άκυρη εκτέλεση - Εκπομπές - Επιβλαβείς εγκαταστάσεις - Ο.Π.Α.Ι.Ε. Διαχείριση ισραηλιτικών περιουσιών - Επικαρπία - Ασφαλιστικά μέτρα περί νομής - Δίκη ασφαλιστικών μέτρων νομής - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online