Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η μίσθωση πράγματος στην πράξη

Συγγραφέας
Επιμέλεια
ISBN
978-960-445-347-4
Σελίδες
XXIV + 762
Έτος
2008
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 80.0

Ν. Σιάμκουρης, Η μίσθωση πράγματος στην πράξη, 2008


Το βιβλίο αποτελεί ένα πολυχρηστικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των πιο συχνών και επίκαιρων προβλημάτων, τόσο στο επίπεδο της ερμηνείας και εφαρμογής των νόμων και των διατάξεων που ρυθμίζουν τη μίσθωση πράγματος στην πιο συνήθη μορφή της, δηλαδή την αστική μίσθωση, τη μίσθωση κατοικίας και την εμπορική και επαγγελματική μίσθωση, όσο και στο πεδίο της εξώδικης και δικαστικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική εφαρμογή τους.
Το έργο χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:
α) μία συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει τη μίσθωση πράγματος,
β) μία συνοπτική αλλά περιεκτική ερμηνεία των σχετικών ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων,
γ) πλήθος σημαντικών δικαστικών αποφάσεων όλων των βαθμίδων δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου (τόσο της ολομέλειας όσο και των τμημάτων) και
δ) πρακτικά βοηθήματα (συμφωνητικών, συμβάσεων, εξώδικων πράξεων κ.λ.π.) και υποδειγμάτων δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, προτάσεων, ένδικων μέσων κ.λ.π.).
Τέλος, το έργο συνοδεύεται από συμπλήρωμα με τις τροποποιήσεις του ΠΔ 34/1995.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online