Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δικαιοδοσία και εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρωπαϊκών οικογενειακών διαφορών

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-666-1
Σελίδες
Χ + 204
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 24.0

Ι. Δεληκωστόπουλος, Δικαιοδοσία και εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρωπαϊκών οικογενειακών διαφορών, 2023


Στο παρόν έργο παρουσιάζεται το νέο ευρωπαϊκό δικονομικό οικογενειακό δίκαιο, το οποίο καθιερώνεται πλέον ως ένα αυτόνομο πεδίο δικαίου και μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήθος περιπτώσεων που αντιμετωπίζει καθημερινά ο δικηγόρος της πράξης.
Στο πρώτο κεφάλαιο του παρόντος εκτίθενται τα πεδία εφαρμογής των κανονισμών 2019/1111 και 4/2009. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το μείζον θέμα της δικαιοδοσίας σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας κατά τον κανονισμό 2019/1111, σε συνδυασμό με την προβληματική της αντικειμενικής σώρευσης επί αιτήματος διατροφής ανηλίκου σε εφαρμογή του κανονισμού 4/2009. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της κατά παρέκταση αρμοδιότητας, που υφίσταται στον κανονισμό 2019/1111 αποκλειστικά επί θεμάτων γονικής μέριμνας. Εν συνεχεία, στο ίδιο κεφάλαιο, εξετάζονται διεξοδικά τα ζητήματα της αντικειμενικής σώρευσης επί οικογενειακών διαφορών και το συναφές θέμα του εφαρμοστέου δικαίου στις υποχρεώσεις διατροφής, η δυνατότητα σιωπηρής παρέκτασης σε υπόθεση γονικής μέριμνας σε δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί διαδικασία διαζυγίου και η αναγκαστική δικαιοδοσία σε αξίωση διατροφής. Ακολουθεί η αυτοτελής ανάλυση για τα σημαντικά ασφαλιστικά μέτρα στους κανονισμούς 2019/1111 και 4/2009, σε συνδυασμό με τη θεματική της αυτοδίκαιης λήψης συντηρητικών μέτρων κατά τον κανονισμό 4/2009 για τις διατροφές. Το επόμενο κεφάλαιο, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη ενότητα του έργου, αναφέρεται αποκλειστικά στις περιουσιακές σχέσεις των διεθνών ζευγαριών (κανονισμοί 2016/1103 και 2016/1104) και στα συναινετικά διαζύγια. Το έκτο ευλόγως εκτενές κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη μελέτη της ειδικής θεματικής για τα ελληνικά συναινετικά συμβολαιογραφικά διαζύγια, σε συνδυασμό με ρυθμίσεις για τη γονική μέριμνα και με συμφωνία περί ρυθμίσεως των περιουσιακών σχέσεων, και με την παρουσίαση του κανονισμού 2016/1104. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο αναλύονται οι σχέσεις των κανονισμών που απαρτίζουν το ευρωπαϊκό δικονομικό οικογενειακό δίκαιο με τις διεθνείς Συμβάσεις και η μονογραφία ολοκληρώνεται με τελικές παρατηρήσεις.
Με το παραπάνω περιεχόμενο, το έργο αποτελεί ένα ευσύνοπτο και συστηματικό έργο που στοχεύει στην κατανόηση, την ερμηνεία και την ορθή εφαρμογή των σχετικών κανονισμών, προσφέροντας εφαρμόσιμες λύσεις σε όλες τις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου με διεθνή χαρακτήρα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online