Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Τοπική αυτοδιοίκηση, 4η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-568-972-8
Σελίδες
XVΙ + 736
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 64.0

Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019


Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων. Η μεταβολή της κοινωνίας συμπαρασύρει αναγκαστικά και το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και απαιτεί απ’ αυτόν έναν καινούριο ρόλο.
Μέσα από τις τροποποιημένες σελίδες του τόμου αυτού προκύπτει ότι δεν αρκούν απλά οι εμπειρικές δράσεις και οι διεκδικητικές ενέργειες της αυτοδιοίκησης. Επιβάλλεται αυτή να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη αντίληψη τόσο για το ρόλο όσο και για τη δομή, το χαρακτήρα και τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός καθώς και για τη σχέση του με το Κράτος σε όλο το φάσμα των εκφάνσεών του. Πιστεύω πως η χρησιμότητα και η συμβολή του παρόντος έργου έγκειται στην κάλυψη της ανάγκης αυτής.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online