Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-442-1
Σελίδες
XXXII + 639
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 52.0

Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022


Οι Γενικές Αρχές είναι το πιο αφηρημένο, και γι’ αυτό το λόγο ίσως και το πιο δύσκολο τμήμα του Αστικού Δικαίου. Το παρόν έργο συνδυάζει την απλότητα με την πληρότητα, τη σαφήνεια και την ευχερή κατανόηση των σύνθετων και αφηρημένων εννοιών όχι μόνο από τους φοιτητές, αλλά και από όλους τους Νομικούς της πράξης που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με δυσεπίλυτα ζητήματα ερμηνείας τους.
Το έργο ξεχωρίζει για τη συστηματική κατάταξη της ύλης σε μικρό αριθμό ενοτήτων - παραγράφων, ενώ παράλληλα σε κάθε κεφάλαιο προτάσσεται βιβλιογραφία και διάγραμμα της ύλης. Στο κυρίως κείμενο εντάσσονται συχνά απλά παραδείγματα από την πράξη που συνδέονται άμεσα με τη σχετική θεωρία συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην άμεση κατανόηση και τη σύνδεση με την πρακτική εφαρμογή των αναπτυσσόμενων ζητημάτων. Οι παραπομπές στη νομολογία η οποία εμπλουτίστηκε με πρόσφατες και κρίσιμες αποφάσεις είναι συνεχείς και συχνά αυτούσιες. Κάθε παράγραφος κλείνει με ξεχωριστή αναφορά σε κρίσιμες δικαστικές αποφάσεις. Η παραπάνω εύληπτη δομή αποτελεί χαρακτηριστικό που αναγάγει το έργο σε έναν εύχρηστο οδηγό μελέτης.
Ειδικότερα, η ύλη του παρόντος έργου περιλαμβάνει καταρχάς την Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο που παραδοσιακά αναφέρεται στους κανόνες δικαίου, τις πηγές και την ερμηνεία τους. Ακολουθούν δύο μέρη: Το πρώτο Μέρος είναι αφιερωμένο στο δικαίωμα και τα υποκείμενά του, δηλαδή το φυσικό και τα νομικά πρόσωπα, στη λειτουργία του δικαιώματος και στην παραγραφή. Το δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει την ύλη της δικαιοπραξίας, τη σύναψη, τις διακρίσεις, την ελαττωματικότητα και την αντιπροσώπευση.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online