Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-341-7
Σελίδες
XXVI + 842
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 85.0

Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021


Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της διεύρυνσης της συμβατικής δράσης της δημόσιας διοίκησης και της μεγάλης οικονομικής σημασίας των συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και των συμβάσεων παραχώρησης. Παράλληλα, η σημασία της νομολογίας του ΔΕΕ είναι πολλαπλή, κυρίως γιατί προσφέρει ένα σταθερό και συνεκτικό νομικό πλαίσιο των πολυποίκιλων περιπτώσεων που άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου προς επίλυση.

Το ανά χείρας έργο αποτυπώνει τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σε όποιον θέλει να έχει μια συνοπτική εικόνα της, χωρίς να χρειάζεται να διατρέξει όλο το κείμενο της δικαστικής απόφασης, αλλά επιθυμεί να πληροφορηθεί τις βασικές σκέψεις της. Επί πλέον, πριν από τις βασικές σκέψεις έχει τοποθετηθεί μια περαιτέρω σύνοψή τους, εν είδει περιλήψεως και ως επισήμανση του «στίγματος» της εκάστοτε απόφασης. Οι λέξεις-κλειδιά έχουν εμπλουτιστεί με περισσότερα λήμματα, ενώ στο τέλος προστίθεται ενδεικτική βιβλιογραφία. Πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο είχε ως έναυσμα την καταγραφή των αποφάσεων του ΔΕΕ που έγινε από την Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, στην οποία η συγγραφέας διετέλεσε ως επικεφαλής της από το 1997 μέχρι το 2011. Στην παρούσα μορφή, ωστόσο, το αρχικό κείμενο αναδιαρθρώθηκε πλήρως, κυρίως με την προσθήκη της σύνοψης της μνημονευόμενης απόφασης, αλλά και με την αναδιάταξη των βασικών σκέψεων των αποφάσεων, καθώς και τον εμπλουτισμό των λημμάτων και της βιβλιογραφίας με σκοπό την εύληπτη δομή και τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online