Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-490-7
Σελίδες
ΧΧ + 362
Έτος
2016
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 40.0

Β. Κιάντος, Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, 2016


Η Ευρώπη ενοποιεί τα δίκαια των χωρών της όχι μόνο μέσα στα πλαίσια της Ενώσεώς της, αλλά και εκτός αυτών. Αποτέλεσμα της τάσεως αυτής αποτελεί η διεθνής σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έχει κυρωθεί από την Ελλάδα. Μάλιστα η σύμβαση αυτή εκσυγχρονίσθηκε με αναθεωρητική πράξη. Εν τούτοις κρίνεται σκόπιμο να ερμηνευθεί παράλληλα τόσο η αρχική σύμβαση, όσο και η αναθεωρητική πράξη. Τούτο γιατί η αρχική σύμβαση ισχύει για τα μέχρι της αναθεωρητικής πράξεως χορηγηθέντα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά και μετά από αυτήν απονεμηθέντα, όταν π.χ. ένα ή δύο συμβαλλόμενα κράτη δεν κύρωσαν την αναθεωρητική πράξη, στην οποία όμως προσχώρησε η Ελλάδα. Πάντως, η αναθεωρητική πράξη ερμηνεύεται κριτικά και ειδικότερα στο σημείο που παραπέμπει πολύ συχνά στον εκτελεστικό κανονισμό, δημιουργώντας δυσχέρειες στον ερμηνευτή του δικαίου, χωρίς να αγνοείται ότι η όλη κύρια σύμβαση αποτελεί εκτελεστικό δίκαιο της αναγνωρίσεως του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online