Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Διαιτησία στον τομέα της ενέργειας

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-895-0
Σελίδες
XXXII & 443
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 90.0

Α. Πλεύρη, Διαιτησία στον τομέα της ενέργειας, 2018


Η ενεργειακή αγορά απελευθερώνεται βαθμιαίως, υφίσταται συνεχείς ρυθμιστικές παρεμβάσεις και αποτελεί κονίστρα εντόνως αντιμαχομένων οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων. Οι ενεργειακές διαφορές άγονται από τα μέρη προς επίλυση κυρίως σε θεσμικά ή και σε ad hoc διαιτητικά δικαστήρια.
Η παρούσα μονογραφία αποτελεί την πρώτη εκτενή και διεξοδική μελέτη στο αντικείμενο της ενεργειακής διαιτησίας που δημοσιεύεται στην ελληνική γλώσσα. Παρουσιάζει τόσο το ευρωπαϊκό όσο ιδίως και (το ακόμη και σήμερα μη κωδικοποιημένο) ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και αναλύει το ελληνικό δίκαιο της εσωτερικής και διεθνούς διαιτησίας καταδεικνύοντας εκτενώς τις ιδιαιτερότητες της ενεργειακής διαιτησίας, ως προς τη συμφωνία περί διαιτησίας, τις επιμέρους διαδικαστικές πτυχές και το εφαρμοστέο δίκαιο.
Στο έργο αναλύονται εννέα αποφάσεις ad hoc διαιτητικών δικαστηρίων που έκριναν στην Ελλάδα διαφορές του ενεργειακού τομέα. Η μελέτη του πρωτότυπου αυτού νομολογιακού υλικού, που στο μεγαλύτερο μέρος του παραμένει κατά τα διαιτητικά ειωθότα αδημοσίευτο, κατέδειξε ότι τα διαιτητικά δικαστήρια αντιμετώπισαν κατά την επίλυση ενεργειακών διαφορών πλείστα όσα πρωτίστως νομικά και δευτερευόντως τεχνικά ζητήματα.
Ένα κεφάλαιο της μελέτης, τέλος, αφιερώνεται στην Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στην ουσιαστική συμβολή της στη ρύθμιση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, αλλά και στη διαδικασία επίλυσης ενεργειακών διαφορών από το συγκροτημένο στη ΡΑΕ διαιτητικό δικαστήριο, παρουσιάζοντας διεξοδικά τη μοναδική μέχρι σήμερα διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε από το δικαστήριο αυτό.
Το βιβλίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όλους εκείνους που επιζητούν απαντήσεις στα θέματα της ενεργειακής διαιτησίας και για όσους μελετούν το διαιτητικό φαινόμενο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online