Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ιατρικό απόρρητο

Συγγραφέας
Έκδοση
Πρακτικά Ημερίδας, 29 Μαϊου 2006, Αθήνα
ISBN
978-960-445-146-3
Σελίδες
V + 353
Έτος
2006
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 30.0

Συνήγορος του Πολίτη, Ιατρικό απόρρητο, 2006


Στο παρόν έργο, που περιλαμβάνει εισηγήσεις της Ημερίδας που διοργάνωσε η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Συνήγορος του Πολίτη, στις 29 Μαΐου 2006, στην Αθήνα, αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν το ιατρικό απόρρητο, την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας και τα αρχεία που δημιουργούν και τηρούν οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας.
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις ενότητες:
Η πρώτη έχει τίτλο «Ιατρικό απόρρητο και Προσωπικά δεδομένα υγείας» και αναφέρεται γενικά στα δικαιώματα όλων των χρηστών των υπηρεσιών υγείας, με συμβολές που αναλύουν τη φύση και την έκταση του ιατρικού απορρήτου, τους φορείς του, τις υποχρεώσεις των ιατρών και των εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας, ζητήματα διαφάνειας, ιδιωτικότητας, προσωπικών δεδομένων καθώς και ποινικού δικαίου.
Η δεύτερη ενότητα, που αναφέρεται σε ειδικότερα θέματα ιατρικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, εστιάζει σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών των υπηρεσιών υγείας, όπως είναι οι ψυχικά ασθενείς, οι πάσχοντες από το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, οι μετέχοντες σε κλινική έρευνα, κ.λπ. και σε κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν και αντιμετωπίζονται καθημερινά στην πράξη.
Η τρίτη θεματική ενότητα τιτλοφορείται «Ιατρικός φάκελος και Ηλεκτρονικά Αρχεία Υπηρεσιών Υγείας» και αναφέρεται αφενός στις δυνατότητες που παρέχει στη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στις υπηρεσίες υγείας η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αφετέρου στα προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν όσον αφορά την ασφάλεια του ηλεκτρονικού φακέλου και τα δικαιώματα των ασθενών. Παρουσιάζεται η ελληνική πραγματικότητα σε αντιπαραβολή με το εξωτερικό καθώς και οι διεθνείς τάσεις.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online