Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
10
ISBN
978-960-648-855-9
Σελίδες
XIV + 109
Έτος
2024
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 15.0

Ε. Μπέκα, Η διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2024


Το παρόν έργο επικεντρώνεται στην αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης και επί ορισμένων κρίσιμων νομικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει λόγω του συστήματος βιβλίων μεταγραφών και υποθηκών στα Υποθηκοφυλακεία, αφενός, και του συστήματος Εθνικού Κτηματολογίου, αφετέρου.
Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία σύντομη εισαγωγή στο σύστημα του Κτηματολογίου και την αγωγή διάρρηξης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία σχετικά με την αγωγή διάρρηξης. Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί ανάλυση του γενικού σκοπού και της φύσης της αγωγής διάρρηξης στην ελληνική έννομη τάξη. Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις προϋποθέσεις της αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης. Επιπλέον, προσεγγίζονται κάποια ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την αγωγή αυτή. Ορισμένα δικονομικά ζητήματα της αγωγής διάρρηξης παρουσιάζονται στο πέμπτο κεφάλαιο. Στο έκτο κεφάλαιο ακολουθεί μία ανάλυση σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων της αγωγής διάρρηξης στο Κτηματολόγιο στην Ελλάδα σήμερα και πώς αυτή καταχωρείται στα κτηματολογικά φύλλα. Ένα παράδειγμα κτηματολογικού φύλλου παρουσιάζεται στο έβδομο κεφάλαιο, σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης και επεξεργασίας της αγωγής διάρρηξης στο Κτηματολόγιο, προκειμένου να κατανοηθεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίον η θεωρία επηρεάζει την πράξη. Τέλος, ορισμένα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά από αυτήν την έρευνα αναφέρονται στο τελευταίο κεφάλαιο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online