Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Εκούσια Δικαιοδοσία, 3η έκδ.

Συγγραφέας
Συνεργάτης
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-922-3
Σελίδες
XΙΙ & 413
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 48.0

Ι. Σπυριδάκης, Εκούσια Δικαιοδοσία, 3η έκδ., 2019


Στα άρθρα 739-866 του ΚΠολΔ ρυθμίζεται η δικονομική αντιμετώπιση βασικών θεμάτων ουσιαστικού, ιδίως Αστικού, Δικαίου, π.χ. της αφάνειας, της υιοθεσίας, της δικαστικής συμπαραστάσεως, της υιοθεσίας κλπ. Έτσι και στο σημείο αυτό
«πιστοποιείται» η ενότητα της έννομης τάξεως: η δεοντολογική ρύθμιση του ουσιαστικού δικαίου μεταφέρεται, στο πλαίσιο της ίδιας έννομης τάξης, σε οντολογική κατάσταση. Συγχρόνως όμως δικαιολογείται και η ενασχόληση με τα λεγόμενα δικονομικά ζητήματα και των κατά κύριο λόγο ασχολουμένων με τα αντίστοιχα ζητήματα του ουσιαστικού δικαίου. Άλλωστε, από αυτή τη φύση του πράγματος, υπάρχει αμφίδρομη σχέση θεωρίας (→ ενασχολήσεως με το ουσιαστικό δίκαιο) και πράξεως (→ ενασχολήσεως με την μέθοδο πραγματώσεως του ουσιαστικού δικαίου) – και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε ερμηνεία κανόνων του ενός κλάδου να διευκολύνεται ή/και να επηρεάζεται από την ερμηνεία των κανόνων του άλλου.
Στο βιβλίο αυτό περιέχεται ερμηνεία των κανόνων ΚΠολΔ 739-866, με βάση βιβλιογραφία και νομολογία, με την ακόλουθη μέθοδο:
• Στο πρώτο μέρος περιέχεται συστηματική ερμηνεία των κανόνων.
• Στο δεύτερο μέρος περιέχεται σύντομη κατά άρθρο ερμηνεία των ρυθμίσεων ΚΠολΔ 739-866, ώστε ο αναγνώστης να έχει τη δυνατότητα ταχείας ενημέρωσης σε κρίσιμα ζητήματα.
• Στο τρίτο μέρος παρατίθενται διάφορα υποδείγματα, βοηθητικά ιδίως για το νομικό της πράξεως.
(Από τον πρόλογο)

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online