Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η θέση του ενεργειακού καταναλωτή στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
3
ISBN
978-960-648-651-7
Σελίδες
ΧΧ + 334
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 44.0

Α. Ζησιού, Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η θέση του ενεργειακού καταναλωτή στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη, 2023


Το παρόν έργο αποτελεί μια εξαντλητική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου, που ακολούθησε διαχρονικά η απελευθερωτική διαδικασία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η εξέταση των ρυθμιστικών αλλαγών που η δέσμη μέτρων του Χειμερινού Πακέτου προωθεί προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με γνώμονα πάντα την πληρέστερη προστασία των καταναλωτών.
Ειδικότερα, η διαδικασία απελευθέρωσης των επιμέρους εθνικών αγορών αποτελεί ορόσημο για τον τομέα της ενέργειας σε ενωσιακό επίπεδο, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της λειτουργίας μιας εσωτερικής ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας. Η υιοθέτηση της δέσμης μέτρων του Χειμερινού Πακέτου και η εκπεφρασμένη πολιτική βούληση μετατροπής των καταναλωτών σε φορείς της ενεργειακής μετάβασης και η συνεχώς αυξανόμενη ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα εγείρουν επιπρόσθετα σοβαρά κανονιστικά ζητήματα, όπως αυτό της ρύθμισης της ενεργούς συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων φορέων (καταναλωτών, ενεργών πελατών, προμηθευτών, διαχειριστών, ως και ρυθμιστικών αρχών) στην επιχειρούμενη ενεργειακή μετάβαση και της ενσωμάτωσης των κατανεμημένων ενεργειακών πόρων υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης της ενέργειας, που η τεχνολογική πρόοδος προωθεί στο πλαίσιο του ενεργειακού ανασχεδιασμού του Χειμερινού Πακέτου.
Όλα τα ανωτέρω ζητήματα ερευνώνται στο παρόν έργο, που χαρακτηρίζεται για τη βιβλιογραφική πληρότητα και την παράθεση πλήρως αιτιολογημένων απόψεων που συνοδεύονται από πλούσια νομολογία.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online