Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δημόσια Έργα και Μελέτες - Συμπλήρωμα νομολογίας 2012-2014, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-278-1
Σελίδες
ΙΧ + 222
Έτος
2015
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 20.0

Θ. Παπαευαγγέλου, Δημόσια Έργα και Μελέτες - Συμπλήρωμα νομολογίας 2012-2014, 2η έκδ., 2015


Το παρόν αποτελεί συμπλήρωμα του βιβλίου «Δημόσια έργα & Μελέτες», Β΄ έκδοση. Περιλαμβάνει τη νομολογία των ανώτατων δικαστηρίων (ΣτΕ και ΑΠ, καθώς και του ΔΕΕ) όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014, μετά την έκδοση του ανωτέρω βιβλίου.

Αντίθετα, δεν περιλαμβάνει τις διατάξεις των δύο βασικών νόμων 3669/08 [κωδικοποίηση νομοθεσίας δημοσίων έργων] και 3316/05 [μελέτες], τα κείμενα των οποίων παρατίθενται στο εν λόγω βιβλίο. Πρέπει όμως ο αναγνώστης να αναζητήσει τις τροποποιήσεις που έγιναν, στο μεταξύ, στους νόμους αυτούς.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι οι ανωτέρω νόμοι [3669/08 και 3316/05] καταργούνται με το Ν. 4281/14 (Α΄ 160/8.8.14), από την έναρξη ισχύος αυτού [άρθρο 253], πλην ορισμένων διατάξεων οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να εκδοθούν οι προβλεπόμενοι κανονισμοί ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων, ενώ η έναρξη ισχύος του Β΄ μέρους του νόμου που αναφέρεται στις δημόσιες συμβάσεις προβλέπεται για την 31.12.2015 [άρθρο 201, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 § 1 Ν. 4320/15, Α' 29/19.3.2015]. Ειδικά, οι διατάξεις περί έννομης προστασίας [άρθρα 179-194] θα ισχύσουν 3 μήνες μετά την έκδοση των ΠΔ που προβλέπονται στα άρθρα 182, 183 και 187 [περί παραβόλου, εκδίκασης προσφυγών κλπ].

Το παρόν ακολουθεί τη διάταξη της ύλης του ανωτέρω βιβλίου. Όπου παραλείπεται κάποια παράγραφος, σημαίνει ότι δεν υπάρχει νεότερη νομολογία (των ετών 2012-2014) σε σχέση με εκείνη του βιβλίου (μέχρι και το 2011).

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online