Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
4
ISBN
978-960-648-367-7
Σελίδες
ΧΧΙΙ + 369
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 45.0

Γ. Λέκκας, Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021


Η πρώτη ολοκληρωμένη ερμηνευτική προσέγγιση των νέων ρυθμίσεων για την επιμέλεια του παιδιού με έμφαση σε ουσιαστικές λύσεις και κρίσιμη νομολογία
Στο παρόν έργο παρουσιάζονται όλα τα ζητήματα των σχέσεων γονέων και τέκνων μετά τον χωρισμό των γονέων τους και επιχειρείται η ερμηνευτική προσέγγιση των νέων ρυθμίσεων για την επιμέλεια του παιδιού κατόπιν της μεταρρύθμιση που επέφερε ο ν. 4800/2021.
Η ερμηνευτική προσπάθεια βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διεθνή επί του θέματος εμπειρία. Οι διεθνείς νομικές πτυχές του θέματος και η ύπαρξη ενός «κοινού πυρήνα» κανόνων μεταξύ των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων στα υπό εξέταση ζητήματα λήφθηκαν ιδιαιτέρως υπόψη, καθώς οι προτεινόμενες ερμηνευτικές λύσεις στα τιθέμενα ζητήματα αντλούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πλούσια αλλοδαπή νομολογία επί διατάξεων άλλων ευρωπαϊκών νομοθεσιών (γερμανική, γαλλική και αγγλική) με διατάξεις παρόμοιες πλέον με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου μετά την πρόσφατη μεταρρύθμιση.
Στόχος του έργου είναι να αποφευχθούν οι δογματισμοί και να δοθεί έμφαση σε λύσεις επί συγκεκριμένων προβλημάτων, οι οποίες δόθηκαν από τον εφαρμοστή του δικαίου με αναφορά σε συγκεκριμένο εκάστοτε παιδί. Το συμφέρον, άλλωστε, του παιδιού κρίνεται εκάστοτε in concreto. Το στοιχείο εκείνο που καθιστά τη μελέτη του έργου ακόμα πιο χρήσιμη για τον αναγνώστη είναι η παράθεση σε υποσημειώσεις αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων από τη νομολογία, ελληνική και αλλοδαπή, ικανή να προσφέρει άμεσες λύσεις στον δικηγόρο, αλλά και στον δικαστή. Στο παρόν έργο επιχειρείται επίσης η ανάδειξη με τρόπο επαγωγικό και εφαρμοσμένο επί μέρους αρχών που διέπουν την επιμέλεια του παιδιού, οι οποίες μπορούν να επιτελέσουν καθοδηγητική λειτουργία για την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online