Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δίκαιη δίκη, οριστικότητα και δημόσια τάξη ως επικρατούσες αρχές στη διεθνή εμπορική διαιτησία

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-423-0
Σελίδες
XVI + 210
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 55.0

Συλλογικό Έργο, Δίκαιη δίκη, οριστικότητα και δημόσια τάξη ως επικρατούσες αρχές στη διεθνή εμπορική διαιτησία, 2021


Στο παρόν έργο παρουσιάζονται τα πρακτικά του 2nd International Arbitration Forum κατά το οποίο αναλύθηκε αρχικά και εισαγωγικά το θέμα της Διαιτησίας, της Δημόσιας τάξης και της Διαφθοράς, αφού είναι γνωστό ότι τα τρία αυτά ζητήματα συχνά διαπλέκονται και δημιουργούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντες προβληματισμούς.
Ειδικότερα, το 2nd International Arbitration Forum επέλεξε να ασχοληθεί με τέσσερις επιμέρους θεματικές αιχμής όπως: α) το ζήτημα του διαιτητεύσιμου των διαφορών, όπου αποτυπώνεται το έντονο πολιτειακό συμφέρον στη διατήρηση του πολιτειακού δικαιοδοτικού μονοπωλίου, β) το ζήτημα της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας των διαιτητών, ιδίως όταν υπάρχει «αφανές» κώλυμα αυτών λόγω γνωσιακής προκατάληψης, γ) το ζήτημα της δημόσιας τάξης, στην απολύτως σύγχρονη εκδοχή της, εκείνη της διεθνικής δημόσιας τάξης, που εκδηλώνεται σε κάθε περίπτωση δικαστικού ελέγχου των διαιτητικών αποφάσεων και δ) με το ζήτημα της επενέργειας του δεδικασμένου μίας διαιτητικής απόφασης σε μεταγενέστερη διαιτητική δίκη.
Σε όλες τις προαναφερθείσες θεματικές το δημόσιο συμφέρον και η διαπλοκή του με τη διαιτησία, στις διάφορες εκφάνσεις της, είναι παρόν και ιδιαίτερα έντονο. Στις επιμέρους θεματικές ενότητες προστίθενται σύντομες, αλλά εύστοχες παρεμβάσεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τη θεωρία και την πρακτική της διεθνούς διαιτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο μέσα από τον οποίο ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί και να αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online