Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Μελέτες Διαιτησίας

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-386-8
Σελίδες
VIII + 300
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 32.0

Ε. Βασιλακάκης, Μελέτες Διαιτησίας, 2021


Στην έκδοση αυτή έχουν συγκεντρωθεί 15 μελέτες του συγγραφέα, καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ και δικηγόρου, για θέματα εσωτερικής και διεθνούς διαιτησίας. Πρόκειται για άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια, με αντικείμενό τους ζητήματα που κυρίως η πράξη αναδεικνύει. Επιχειρείται ο συνδυασμός των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις πρακτικές όψεις, δεδομένου ότι η εξειδικευμένη επεξεργασία των ζητημάτων διαιτησίας διευκολύνει την παρακολούθηση της διαρκώς εμπλουτιζόμενης σχετικής βιβλιογραφίας.

Στις πρώτες τρεις μελέτες αναλύονται θέματα που αφορούν την ισχύ της διαιτητικής ρήτρας, ενώ οι επόμενες δύο μελέτες σχετίζονται με την σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου. Οι υπόλοιπες, πλην των δύο τελευταίων, μελέτες αφορούν ειδικά θέματα σχετικά με την ακύρωση ημεδαπών διαιτητικών αποφάσεων και την αναγνώριση/εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων. Οι δύο τελευταίες μελέτες αποτυπώνουν εισηγήσεις σε φετινά συνέδρια για την σχέση ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και διαιτησίας και την αντιμετώπιση της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας από τα ελληνικά δικαστήρια.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online