Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δημοσιονομικά μελετήματα

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-634-0
Σελίδες
XXII + 669
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 60.0

Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά μελετήματα, 2023


Το παρόν πόνημα αποτελεί μια συλλογή 30 δημοσιονομικών μελετημάτων στα οποία αποτυπώνονται τα πορίσματα μελέτης και έρευνας του συγγραφέα Νικολάου Μηλιώνη, με αντικείμενο τους κανόνες της δημοσιονομικής διαχείρισης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό ενωσιακό επίπεδο.
Τα πορίσματα που διατυπώνονται αποτελούν χρήσιμο οδηγό για τους αρμόδιους εθνικούς και ενωσιακούς φορείς κατά την κατάρτιση, την εκτέλεση και τον έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας δημοσιονομικής διακυβέρνησης, ενώ, παράλληλα, απευθύνονται σε κάθε μελετητή του δημοσιονομικού δικαίου που επιθυμεί να κατανοήσει και να εμβαθύνει σε κρίσιμα και περίπλοκα δημοσιονομικά ζητήματα που δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς από τη σχετική βιβλιογραφία.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online