Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Έλλειψη πληρεξουσιότητας, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-173-9
Σελίδες
361
Έτος
2007
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 38.0

Δ. Κλαβανίδου, Έλλειψη πληρεξουσιότητας, 2η έκδ., 2007


Η εξάντληση της πρώτης έκδοσης, αλλά και η ανάγκη ενημέρωσης της ύλης με βάση την πλέον πρόσφατη νομολογία και βιβλιογραφία καθώς και υπό το πρίσμα επίκαιρων διεθνών νομοθετημάτων οδήγησαν στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου αυτού. Το βιβλίο της κ. Κλαβανίδου αξιοποιεί όλο το κρίσιμο υλικό και αποτελεί μια εμπεριστατωμένη και σε βάθος έρευνα των ποικίλων ζητημάτων που γεννά η έλλειψη πληρεξουσιότητας. Παράλληλα, προσφέρει ένα σύγχρονο και χρηστικό εργαλείο για την επεξεργασία των θεσμών της αντιπροσώπευσης και τις πληρεξουσιότητας, θεσμών που απαντώνται καθημερινά στις συναλλαγές και αποτελούν μοχλούς για την κατάρτιση των δικαιοπραξιών.

Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην κατάρτιση μιας δικαιοπραξίας από πληρεξούσιο και εξετάζει κυρίως: • τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες της άμεσης αντιπροσώπευσης • τη σύσταση και τα είδη της πληρεξουσιότητας (π.χ. σιωπηρή πληρεξουσιότητα, φαινόμενη πληρεξουσιότητα, μεταπληρεξουσιότητα, κληρονομητή πληρεξουσιότητα) • την έκταση, την ενέργεια και την παύση της πληρεξουσιότητας (ανάκληση πληρεξουσιότητας, λήξη βασικής σχέσης, θάνατος αντιπροσωπευομένου, δικαιοπραξίες μετά την παύση κ.ά.) • τη σχέση της πληρεξουσιότητας με την εσωτερική-βασική σχέση που συνδέει τον αντιπροσωπευόμενο με τον πληρεξούσιο (π.χ. εντολή, σύμβαση εργασίας) • τη σχέση της πληρεξουσιότητας με την κύρια δικαιοπραξία που καταρτίζει ο πληρεξούσιος.

Το δεύτερο μέρος της μελέτης επικεντρώνεται στα ποικίλα προβλήματα που γεννά στην πράξη η επιχείρηση μιας δικαιοπραξίας από ψευδοπληρεξούσιο. Στο πλαίσιο αυτό, η συγγραφέας, μεταξύ άλλων : • Αναλύει διεξοδικά τις περιπτώσεις έλλειψης πληρεξουσιότητας (π.χ. άκυρη και ακυρώσιμη πληρεξουσιότητα, υπέρβαση πληρεξουσιότητας, κατάχρηση πληρεξουσιότητας). • Αντιμετωπίζει με εκτενείς αναπτύξεις τα σοβαρά δογματικά και πρακτικά προβλήματα που δημιουργεί η νομοθετική ρύθμιση των συνεπειών της επιχείρησης μιας δικαιοπραξίας από ψευδοπληρεξούσιο. • Προτείνει λύσεις σε πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με την ισχύ της δικαιοπραξίας που επιχειρεί ο ψευδοπληρεξούσιος, το δικαίωμα έγκρισης του κυρίου των υποθέσεων, την ευθύνη του ψευδοπληρεξουσίου κ.ά.

Το βιβλίο εμπλουτίζεται με αναλυτικό λημματικό ευρετήριο και ευρετήριο αποφάσεων και αποτελεί βασικό και εύχρηστο βοήθημα τόσο για τον θεωρητικό όσο και για τον εφαρμοστή του δικαίου, δικηγόρο, δικαστή, συμβολαιογράφο, προσφέροντας δογματικά θεμελιωμένες και πρακτικά σκόπιμες λύσεις.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online