Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-620-3
Σελίδες
ΧΙΙ + 170
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 22.0

Ι. Τρυψιάνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη, 2023


Η εισαγωγή των λεγόμενων αυτόνομων συστημάτων (αλλιώς και: συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης) στην καθημερινή ζωή, πέρα από τα αναμφίβολα πλεονεκτήματα που προσφέρει, συνεπάγεται πληθώρα προκλήσεων σε όλους τους τομείς του δικαίου, μεταξύ άλλων και στο αστικό δίκαιο. Η παρούσα μελέτη ερευνά τα ζητήματα αδικοπρακτικής ευθύνης που ανακύπτουν σε περίπτωση ζημιογόνας λειτουργίας ενός αυτόνομου αυτοκινήτου, δηλαδή αυτοκινήτου που εκτελεί το δυναμικό έργο της οδήγησης, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την παρέμβαση του οδηγού. Μετά από μια εισαγωγή στις ιδιαιτερότητες της συναφούς τεχνολογίας, επιχειρείται η θεμελίωση της ευθύνης των εμπλεκόμενων σε ένα τροχαίο ατύχημα προσώπων, δηλαδή του κατόχου, του οδηγού και του κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Ελλείψει, δε, συναφούς ειδικής νομοθετικής ρύθμισης, επιχειρείται να αναδειχθεί η προσήκουσα νομική βάση ευθύνης μεταξύ των φαινόμενων ως συναφών με την επίλυση του προβλήματος. Ειδικότερα, για την ευθύνη του κατασκευαστή προκρίνεται η ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα, τόσο η γενικά (βλ. ΑΚ 914, σε συνδυασμό με την ΑΚ 925) όσο και η ειδικά ρυθμισμένη (βλ. άρθρα 6 και 7 Ν. 2251/1994), ενώ για την ευθύνη του κατόχου και του οδηγού του αυτοκινήτου προκρίνεται η ειδικά ρυθμισμένη αστική ευθύνη από τη λειτουργία των αυτοκινήτων (βλ. Ν. ΓϡΝ’/1911 «περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης»), καθώς και η συμπληρωματική εφαρμογή της γενικής αδικοπρακτικής ευθύνης (βλ. ΑΚ 914, σε συνδυασμό με την ΑΚ 922) για την πληρέστερη προστασία των ζημιωθέντων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online