Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στην πράξη

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-610-4
Σελίδες
XVI + 243
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 28.0

Δ. Μέλισσας, Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στην πράξη, 2022


Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) αποτελεί πλέον το μοναδικό εργαλείο πολεοδόμησης στη χώρα μας, στο μέτρο που δεν έχει μέχρι σήμερα εκπονηθεί κανένα Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ). Το νομοθετικό πλαίσιο για το ΕΠΣ θεσπίστηκε με τον ν. 4447/2016 και συμπληρώθηκε με τους ν. 4635/2019, 4759/2020, 4764/2020, 4787/2021, 4872/2021. Το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο οχυρώνει μια βαθμιαία προσέγγιση του ΕΠΣ με το ΤΠΣ. Μετουσιώνει, δηλαδή, μια εξαιρετική διαδικασία σε τακτική διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, όπως αντίστοιχα και τα ΤΠΣ, στον βαθμό που τα ΕΠΣ καταλαμβάνουν μια ευρύτερη έκταση. Αποτελούν, δηλαδή, σχεδιασμό γενικής διάταξης, έχουν έναν γενικό χαρακτήρα και επιδιώκουν να ρυθμίσουν την πολεοδόμηση σε έναν Δήμο. Αυτό σημαίνει ότι το ΕΠΣ πλέον δεν έχει περιορισμένη έκταση, δηλαδή δεν λειτουργεί μόνο ως υποδοχέας συγκεκριμένων σχεδίων και χρήσεων, όπως παλαιότερα τα ΕΣΧΑΔΑ και τα ΕΣΧΑΣΕ, ή ως εργαλείο αστικής ανάπλασης.
Τα παραπάνω ζητήματα και το νομοθετικό πλαίσιο για το ΕΠΣ αναλύονται διεξοδικά στην παρούσα μονογραφία, με συστηματικό τρόπο και εύληπτο λόγο, που συμβάλλει στην κατανόηση των σύνθετων τεχνικών ζητημάτων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online