Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-525-6
Σελίδες
XXIV + 503
Έτος
2010
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 50.0

Λ. Κιοσσέ-Παυλίδου, Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 2010


Με το παρόν επιχειρείται μια σφαιρική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, υπό το πρίσμα του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου.

Περιγράφεται λεπτομερώς, με αναλυτικό σχολιασμό επί του συνόλου των επί μέρους νομοθετικών διατάξεων, όλη η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ για απρόβλεπτες, επείγουσες, εποχιακές, πρόσκαιρες και περιοδικές ανάγκες και αναλύεται η κατάσταση των μισθωτών του Δημοσίου με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου έχοντας ως οδηγό τις συνταγματικές διατάξεις και τις επελθούσες αναθεωρήσεις του Συντάγματος. Εξετάζεται λεπτομερώς το πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου και ιδιαίτερα της Οδηγίας 99/70/ΕΚ, η μεταφορά της στην εσωτερική έννομη τάξη, καθώς και η σχέση του αναθεωρημένου άρθρου 103 του Σ/2001 με την ως άνω Οδηγία.

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο, τέλος, παρουσιάζονται τα νομολογιακά πορίσματα των εθνικών δικαστηρίων και του ΔΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online