Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-236-6
Σελίδες
XVIII + 245
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 28.0

Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020


Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή -με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται- η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που τυχόν εμπλέκονται σε καρτελικές συμπράξεις - και όχι μόνο- να προσέλθουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και να συμμετάσχουν στη Διαδικασία Διευθέτησης, εφόσον το επιθυμούν. Η διευθέτηση ως ερευνητικό θέμα έχει, αξιοσημείωτο ενδιαφέρον, διότι δεν πρόκειται για νομικό ζήτημα μονοδιάστατο, αλλά αντίθετα έχει διάφορες εκφάνσεις και πτυχές εξίσου ενδιαφέρουσες για ποικίλα «κομμάτια» του Δικαίου, αλλά και για την Οικονομική Επιστήμη: Το ζήτημα της απαλλαγής από ποινικές και διοικητικές κυρώσεις είναι εξόχως σημαντικό ιδίως για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δημόσιους διαγωνισμούς σε διάφορους κλάδους (από δημόσια έργα μέχρι διαγωνισμούς για αγορά υλικών πάσης φύσεως σε νοσοκομεία, για παράδειγμα). Σαφής και καταλυτική, επομένως, η επίδραση της διευθέτησης και σε δημόσιες συμβάσεις και σε συμβάσεις παραχώρησης, αλλά και εν γένει όπου διενεργούνται δημόσιοι διαγωνισμοί από αναθέτουσες αρχές. Υπό αυτό πρίσμα, το παρόν πόνημα δεν απευθύνεται μόνο σε ειδικούς σε θέματα ανταγωνισμού, αλλά επιπροσθέτως και σε όσους συμμετέχουν στις διαδικασίες ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΑΕΠΠ), καθώς επίσης και σε εκείνους που ασχολούνται με ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

Σκοπός είναι το ανά χείρας πόνημα να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για εκείνους που θα θελήσουν να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών στην Ελλάδα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online