Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
12
ISBN
978-960-648-728-6
Σελίδες
XVIII + 181
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 22.0

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023


Στην παρούσα μονογραφία ερευνάται λεπτομερώς και σε βάθος η νέα μορφή εμπράγματης ασφάλειας, η «κυμαινόμενη ασφάλεια» κατά τον νόμο 2844/2000. Το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο θεωρητικό, αλλά κυρίως πρακτικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα, αντιμετωπίζονται στη μελέτη όλα τα θεωρητικής και πρακτικής φύσεως ζητήματα που η κυμαινόμενη ασφάλεια και η ρύθμισή της παρουσιάζουν με συνδυασμό επαγωγής και απαγωγής, ώστε το νέο νομικό μόρφωμα να ενταχθεί αρμονικά στο σύστημα του Εμπράγματου Δικαίου.
Η μελέτη διαιρείται σε δέκα (10) παραγράφους. Ειδικότερα, στην § 1 περιέχεται η Εισαγωγή, όπου τίθεται και το πρόβλημα από την έλλειψη του βιβλίου τυπικής δημοσιότητας του ενεχύρου κατά ΑΚ 1214. Στην § 2 δίδονται η έννοια της κυμαινόμενης ασφάλειας, η σχέση της με το πλασματικό ενέχυρο και το αγγλοσαξωνικό floating charge και η θέση του συγγραφέα σε μεθοδολογικά ζητήματα. Στην § 3 επιχειρείται οριοθέτηση της κυμαινόμενης ασφάλειας και σύγκρισή της με άλλα εξασφαλιστικά μορφώματα. Στην § 4 αναλύονται οι βασικές αρχές του εμπράγματου δικαιώματος (και του Εμπράγματου Δικαίου), που θα αποτελέσουν και την κύρια επιχειρηματολογία για την εξαρχής θεώρηση της κυμαινόμενης ασφάλειας ως εμπράγματης σχέσεως/δικαιώματος. Στις §§ 5-7 αναλύεται η λειτουργία της κυμαινόμενης ασφάλειας, στην § 8 ερευνώνται ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης και στην § 9 εξετάζεται η τύχη της κυμαινόμενης ασφάλειας στην πτώχευση.
Στην τελευταία παράγραφο διατυπώνονται χρήσιμα συμπεράσματα, αποτυπώνοντας πρακτικές προσεγγίσεις και λύσεις σε κρίσιμα ανακύπτοντα ζητήματα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online