Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
1
ISBN
978-960-568-974-2
Σελίδες
102
Έτος
2019

Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2019


Στην παρούσα μελέτη αναλύεται πως το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο των κανόνων, μηχανισμών και διαδικασιών που διαμορφώνουν την οικονομική διακυβέρνηση στην Ένωση (ΕΟΔ) επηρεάζει την κατάρτιση του εθνικού προϋπολογισμού. Πως διαμορφώνεται η σχετική αρμοδιότητα των κρατών μελών και πως τα κράτη μέλη ενσωματώνουν και εναρμονίζονται με τις Ενωσιακές απαιτήσεις. Αναλύεται η εγκαθίδρυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και η θεμελιώδης επιλογή των «πατέρων» της Ένωσης να παραμείνει ο εθνικός προϋπολογισμός αρμοδιότητα των κρατών – μελών. Παρουσιάζεται η έννοια του κρατικού προϋπολογισμού, η σημασία, ο σκοπός και η λειτουργία του θεσμού για τα κράτη. Προσεγγίζονται οι ρυθμίσεις για τον συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών των κρατών μελών και η έννοια της πολυμερούς εποπτείας και παρουσιάζονται οι διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση τήρησης δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών. Η ενίσχυση των κανόνων της πολυμερούς εποπτείας, που επιβλήθηκε και από την κρίση χρέους, και ειδικότερα, η εμβάθυνση των κανόνων για την ΕΟΔ που σχετίζονται με την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, όπως το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τα δημοσιονομικά πλαίσια (Προγράμματα Σταθερότητας και Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων) και τα δημόσια λογιστικά συστήματα. Ακολουθεί η ανάλυση της δέσμης των δύο νομοθετικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης και των λόγων που την επέβαλαν και η αποτίμηση των μέτρων αυτών. Αντίστοιχα, παρουσιάζεται και αξιολογείται το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και η υποχρέωση που πηγάζει από αυτό σχετικά με τους εθνικούς προϋπολογισμούς και με την τήρηση του «Χρυσού Κανόνα», ενώ ακολούθως, τίθεται η προβληματική σχετικά με την εθνική κυριαρχία και τις ενωσιακές δεσμεύσεις που προκύπτουν από τα νέα μέτρα όσον αφορά στην κατάρτιση του εθνικού προϋπολογισμού. Τέλος, επιχειρείται η κωδικοποίηση των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί για το επόμενο βήμα προς τη δημοσιονομική Ένωση και η αξιολόγηση τους, όπως και γενικότερα η αξιολόγηση του νέου θεσμικού πλαισίου που διαμορφώνει τη σημερινή σχέση Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης και εθνικής κυριαρχίας – κατάρτισης εθνικού προϋπολογισμού.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online