Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Προστασία προσωπικότητας

Συγγραφέας
Επιμέλεια
ISBN
978-960-445-290-3
Σελίδες
215
Έτος
2008
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 18.0

Τομ. Αστικού, Αστικού Δικονομικού, Εργατικού Δικαίου, Τμ. Νομικής ΑΠΘ, Προστασία προσωπικότητας, 2008


Ο παρόν τόµος αποτελεί προϊόν της 1ης Επιστηµονικής Φοιτητικής ∆ιηµερίδας, η οποία οργανώθηκε από τον Τοµέα Αστικού, Αστικού ∆ικονοµικού και Εργατικού ∆ικαίου του Τµήµατος Νοµικής του Α.Π.Θ. και πραγµατοποιήθηκε στις 10-11 Μαίου 2005 στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., µε θέµα «Προστασία Προσωπικότητας».

Στο πλαίσιο της διηµερίδας ανακοινώθηκαν οκτώ εισηγήσεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν, υπό την επίβλεψη µελών ∆ΕΠ, από προπτυχιακούς φοιτητές σε συνεργασία µε µεταπτυχιακούς φοιτητές της ειδίκευσης Αστικού, Αστικού ∆ικονοµικού και Εργατικού ∆ικαίου. Τα τελικά κείµενα των εν λόγω εισηγήσεων περιέχονται στο πρώτο και στο δεύτερο µέρος του παρόντος τόµου, υπό τους ειδικότερους τίτλους: «Προστασία Προσωπικότητας και Αστικό ∆ίκαιο» και «Προστασία Προσωπικότητας και Εργατικό ∆ίκαιο», αντιστοίχως. Το τρίτο µέρος του τόµου καταλαµβάνουν τα δικόγραφα και τα πρακτικά εικονικής δίκης, µε αντικείµενο την προσβολή της προσωπικότητας δια του τύπου. Η δίκη αυτή, µε την οποία περατώθηκε η διηµερίδα, διεξήχθη από προπτυχιακούς φοιτητές, υπό την καθοδήγηση µελών ∆.Ε.Π.

Η έκδοση του «ανά χείρας» τόµου αποτελεί την τελευταία πράξη της 1ης Επιστηµονικής Φοιτητικής ∆ιηµερίδας του Τοµέα Αστικού, Αστικού ∆ικονοµικού και Εργατικού ∆ικαίου του Τµήµατος Νοµικής του Α.Π.Θ. Συγχρόνως, όµως, σηµατοδοτεί και την έναρξη νέας προετοιµασίας για επόµενη ανάλογη προσπάθεια.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online