Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δικαιώματα του Ανθρώπου - Παγκόσμια και Περιφερειακή Προστασία, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Συνεργάτες
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-012-6
Σελίδες
ΧΧΧ+674
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 48.0

Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου - Παγκόσμια και Περιφερειακή Προστασία, 2η έκδ., 2019


Η παρούσα β΄ έκδοση του βιβλίου παρουσιάζει αναλυτικά τις εννέα παγκόσμιες συμβάσεις και τη διαδικασία ενώπιον της κάθε Επιτροπής, καθώς και τις σημαντικότερες υποθέσεις που εκδικάστηκαν ενώπιον τους με έμφαση στις ελληνικές υποθέσεις, στο μέτρο που τα κράτη κύρωσαν τις συμβάσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ.
Παρουσιάζει επίσης και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο Ευρωπαϊκό, Αμερικανικό, Αφρικανικό και Αραβικό Δικαστήριο, καθώς και στον χώρο της Ασίας. Αναφορά γίνεται και στο επίκαιρο ζήτημα του ασύλου, όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων και άλλες διεθνείς πράξεις, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ειδική αναφορά γίνεται και στο ζήτημα των μειονοτήτων που ενδιαφέρει και τη χώρα μας.
Χαιρετίζουμε την κύρωση από την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (αναθεωρημένος), την κύρωση του 16ου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας. Ευχόμαστε η κυρωτική διαδικασία να συνεχιστεί και προς άλλες διεθνείς πράξεις, όπως π.χ. το Πρωτόκολλο στο Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, που αναγνωρίζει την ατομική αναφορά και το αντίστοιχο 3ο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το 15 Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ κ.α.
Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί στην ενημέρωση του νομικού κόσμου, δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων, φοιτητών, ερευνητών διαφόρων κλάδων και ασχολούμενων επαγγελματικά με τα ζητήματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, παρουσιάζοντας τις κυριότερες διεθνείς πράξεις και τον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online