Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-226-2
Σελίδες
XX + 341
Έτος
2014
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 40.0

Α. Κηπουργού, Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών, 2014


Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προστασία της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας ως ζητούμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006. Συγκεκριμένα, αναζητούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας, προκειμένου να διαγνωσθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτά στην περίπτωση της αλλαγής του φορέα ελέγχου και να αναδειχθεί η καταλληλότητα του παραπάνω θεσμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.

Επιχειρείται, ακόμη, η αναλυτική προσέγγιση της πρόβλεψης της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης στο Ν. 3461/2006, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτή στο σύνολό της ανταποκρίνεται επιτυχώς στον επιδιωκόμενο στόχο της προστασίας της μειοψηφίας υπό την προαναφερθείσα έννοια. Εξετάζονται, δηλαδή, λεπτομερώς οι παράμετροι των οποίων η σημασία είναι καθοριστική για την επίτευξη του τελευταίου, όπως η επιλογή του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που ενεργοποιεί την υποχρέωση υποβολής της πρότασης (άρθρο 7 § 1), ο τρόπος υπολογισμού του (άρθρο 7 §§ 1, 2), η διαμόρφωση του ανταλλάγματος της πρότασης (άρθρο 9 §§ 4, 5), η δυναμική των κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης (άρθρο 29) και ο σκοπός που υπαγορεύει τη θέσπιση κάθε μίας από τις εξαιρετικές περιπτώσεις απαλλαγής από την τελευταία (άρθρο 8) .

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online