Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 4η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-577-0
Σελίδες
XX + 399
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 44.0

Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 4η έκδ., 2022


Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζεται η συγκροτημένη νομική προστασία του περιβάλλοντος, το συνταγματικό δικαίωμα στο περιβάλλον και η προστασία του περιβάλλοντος ως συνιστώσα της οικονομικής ανάπτυξης. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται η νομοθεσία που εξειδικεύεται σε επιμέρους τομείς του Δικαίου του περιβάλλοντος, ενώ επιπλέον η ύλη επεκτείνεται σε χώρους, για τους οποίους αρχικώς δεν υπήρχαν ούτε η κοινωνική ανάγκη ούτε η ανάγκη νομικής ρύθμισής της. Η νομολογία με τη σειρά της, τόσο η ενωσιακή, όσο και η εθνική –ειδικότερα του Ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας– συνεχίζουν το ερμηνευτικό και εφαρμοστικό έργο τους, το οποίο αναλύεται στο παρόν.
Το έργο απευθύνεται σε κάθε νομικό επιστήμονα που ενδιαφέρεται γι’ αυτό το αντικείμενο, ενσωματώνοντας όλες τις μέχρι σήμερα βασικές εξελίξεις της νομοθεσίας και της νομολογίας για τη νομική προστασία του περιβάλλοντος από τη σκοπιά του Δημοσίου Δικαίου.
Ειδικότερα, στο έργο αναλύονται, μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική προστασία στο Ελληνικό Σύνταγμα, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στα Συντάγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και εξετάζεται η συνταγματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, καθώς και η σύγκρουση του δικαιώματος στο περιβάλλον με άλλα συνταγματικά δικαιώματα, ιδιαίτερα με εκείνα που προστατεύουν την ιδιοκτησία και την οικονομική ελευθερία και ανάπτυξη. Αναλύονται, επίσης, ζητήματα σχετικά με τη χωροταξία, την περιβαλλοντική πληροφόρηση και την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ειδικά κεφάλαια είναι, επίσης, αφιερωμένα στο δικαίωμα πληροφόρησης σε θέματα περιβάλλοντος στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και στην ευθύνη αποζημίωσης για περιβαλλοντικές βλάβες.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online