Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-676-5
Σελίδες
XXIX + 1295
Έτος
2011
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 90.0

Συλλογικό Έργο, Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, 2011


Στο συλλογικό αυτό έργο παρουσιάζονται 68 μελέτες, οι οποίες παρατίθενται στις παρακάτω ενότητες:
- Γενικά θέματα
- Ιδιωτικό δίκαιο
- Ποινικό δίκαιο - Εγκληματολογία
- Δημόσιο δίκαιο
- Διοικητική επιστήμη
- Ευρωπαϊκό δίκαιο
- Περιβάλλον
- Εκκλησιαστικό δίκαιο - Θεολογία
- Οικονομία

Μεταξύ των θεμάτων συγκαταλέγονται:
Η προστασία του ιδιωτικού βίου και της υπολήψεως του προσώπου στο πεδίο των κανόνων συγκρούσεως

Ενοχική δικαιοπραξία σε ακίνητα παραμεθόριων περιοχών

Η εξέλιξη της νομολογίας του Αρείου Πάγου σε σχέση με το άρθρο 940 ΚΠολΔ

Ερμηνεία άρθρων Ποινικού Κώδικα 15, 28, 29, 94 παρ. 1, 277, 278, 291, 302, 306, 314 εξ αφορμής του ναυαγίου του οχηματαγωγού ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ

Περί αρμοδιότητας προς ανάκληση διοικητικών πράξεων –Με αφορμή την ΟλΣτΕ 1581/2010–

Η νομολογιακή εξέλιξη σχετικά με τους περιορισμούς στην αναδρομική πληρωμή συντάξεων του Δημοσίου

Εκτελεστή διοικητική πράξη - Απώλεια εκτελεστότητος

Ο παρεμπίπτων έλεγχος των υπηρεσιακών μεταβολών των δημοσίων υπαλλήλων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Τα όρια συνταξιοδοτήσεως ανδρών και γυναικών

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους πολεοδομικούς

Η αρχή της κατάδηλης υπεροχής και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ο έλεγχος διαχείρισης των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η εξαιρετικότητα (exorbitance) στην διοικητική δικονομία

Έλεγχος νομιμότητας των πράξεων και παραλείψεων των οργάνων της ΕΕ από τον πολίτη της Ένωσης

Η ελληνική και διεθνής ενεργειακή πολιτική: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές

Η προστασία του περιβάλλοντος στην πρόσφατη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών: Η απόφαση Pupl Mills (20 Απριλίου 2010)

Νομική θέση των ορθόδοξων μοναχών στην Ελλάδα

Η έννοια του κινδύνου στην ασφάλιση υγείας - Μέθοδοι τιμολόγησης και συστήματα διαχείρισης

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online