Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αναγκαστική Εκτέλεση

Συγγραφέας
Επιμέλεια
ISBN
978-960-568-887-5
Σελίδες
XXΧVΙ+503
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 54.0

Ι. Σπυριδάκης, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2018


Με την αναγκαστική εκτέλεση επιτυγχάνεται η πραγμάτωση του ουσιαστικού δικαίου, όπως αυτό εξειδικεύτηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση με δικαστική απόφαση (συνήθως) ή άλλο εκτελεστό τίτλο.
Η λειτουργία αυτή της αναγκαστικής εκτελέσεως πολλές φορές αποτελεί και το κριτήριο για την, τουλάχιστον από πρακτική πλευρά, ορθότητα και σκοπιμότητα μιας νομικής κατασκευής/θεωρίας. Αυτός είναι και ο λόγος που «νομιμοποιεί»
πέρα από την επίκληση της ενότητας της έννομης τάξεως – και τους ασχολούμενους κατά κύριο λόγο με το ουσιαστικό δίκαιο να αφιερωθούν και σε θέματα αναγκαστικής εκτελέσεως.
Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται ανάλυση όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την αναγκαστική εκτέλεση, όπως αυτή ρυθμίζεται πλέον μετά και την καθιέρωση του λεγόμενου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ελπίδα και ευχή του γράφοντος είναι το βιβλίο αυτό να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα στον Έλληνα Νομικό.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online