Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Τραπεζικό δίκαιο - Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, 6η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
6η έκδ.
ISBN
978-960-445-517-1
Σελίδες
XIX + 423
Έτος
2010
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 48.0

Σ. Ψυχομάνης, Τραπεζικό δίκαιο - Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, τόμ. 2, 6η έκδ., 2010


Στο παρόν βιβλίο καταβάλλεται προσπάθεια αναλυτικής, κατά το δυνατόν, παρουσίασης των επιμέρους τραπεζικών συμβάσεων με τη σειρά που αυτές απαριθμούνται στο άρθρο 11 του νόμου 3601/2007 ως «δραστηριότητες πιστωτικών ιδρυμάτων». Προηγείται ένα κεφάλαιο με ειδικότερες αναφορές στην προστασία του πελάτη της τράπεζας ως καταναλωτή, επειδή η σχετική νομοθεσία, ενόψει και της τρεχούσης χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσεως, βρίσκεται στο επίκεντρο ίσως του ενδιαφέροντος. Η ρευστότητά της, ωστόσο, κινδυνεύει να καταστεί παροιμιώδης. Εξάλλου, μετά την απροσχημάτιστη από τα νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβολή ενιαίου εν πολλοίς επιπέδου προστασίας του καταναλωτή στα κράτη μέλη χάριν διευκόλυνσης του ανταγωνισμού –με την οδηγία 2008/48/ΕΚ, η κατά περίπτωση αναγκαία μείζων προστασία του ασθενέστερου εν γένει συμβαλλομένου μέρους σε συγκεκριμένη συναλλαγή έχει ανεπίτρεπτα υπονομευθεί.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online