Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ιατρική ευθύνη

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-744-1
Σελίδες
XΧIV + 873
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 68.0

Κ. Φράγκος, Ιατρική ευθύνη, 2018


Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και διεξοδική προσέγγιση του ισχύοντος ελληνικού δικαίου και της πρόσφατης νομολογίας των ελληνικών πολιτικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων για την ιατρική αστική ευθύνη, αδικοπρακτική και ενδοσυμβατική, και για την ιατρική ποινική ευθύνη.
Επιχειρείται σε αυτό μια αναλυτική παρουσίαση των υποχρεώσεων που έχουν οι ιατροί γενικά, όλων των ειδικοτήτων, έναντι των ασθενών τους, από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και από την λοιπή ισχύουσα αστική και ποινική νομοθεσία· μια ανάλυση της ιατρικής ευθύνης, του ιατρικού σφάλματος, της ιατρικής αμέλειας και των συνεπειών, αστικών, ποινικών και πειθαρχικών, που επισύρονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με την πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων μας.
Περιέχει, ακόμη, επαρκή ερμηνεία και νομολογία, με παράθεση περίληψης σκεπτικών ποινικών αποφάσεων, ιδία αποφάσεων του Αρείου Πάγου, με καταδίκη και με αθώωση ιατρών, όλων των ειδικοτήτων, σε όλα τα ποινικά αδικήματα που μπορεί άθελά του να διαπράξει ένας ιατρός κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του, με ιατρική πράξη-ενέργεια ή και με ιατρική παράλειψη των υποχρεώσεών του, ώστε να μπορούν να ενημερωθούν καλύτερα και πληρέστερα, τόσο οι δικηγόροι και οι δικαστικοί λειτουργοί που θα ασχοληθούν με ιατρικές υποθέσεις, όσο και οι ίδιοι οι ιατροί, οι οποίοι θα μπορέσουν, κατά ειδικότητα, να αντιληφθούν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις και τις ευθύνες που έχουν από το νόμο και τον ΚΙΔ απέναντι των ασθενών τους, κατά την εκτέλεση των ιατρικών καθηκόντων τους.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online