Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Κοινωνική ασφάλιση, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-301-908-9
Σελίδες
351
Έτος
2004
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 41.5

Β. Μωυσίδης, Κοινωνική ασφάλιση, 2η έκδ., 2004


Μετά την εξάντληση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ» του πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων Β. Δ. Μωυσίδη ακολουθεί η Β΄ έκδοση, η οποία περιέχει ταξινομημένη, κατά θέμα, τη νέα νομολογία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι το 2004. Η νομολογία αφορά τις θεσπισμένες με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας γενικές αρχές του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και την εφαρμογή των βασικών κανόνων του δικαίου αυτού. Περιέχει αυτούσιες, ή κατά το κυριότερο μέρος τους τις σκέψεις των αποφάσεων που εκδόθηκαν για τα θέματα αυτά. Οι γενικές αρχές του Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου παρατίθενται με την πάγια μορφή που εμφανίζονται σήμερα. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην ανεύρεση των ζητημάτων που αντιμετωπίζονται στο βιβλίο αυτό, παρατίθεται αναλυτικός πίνακας περιεχομένων και λεπτομερές κατά θέμα αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί το πλέον έγκυρο βοήθημα για την πληρέστερη ενημέρωση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφύονται κατά την εφαρμογή του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Περιλαμβάνει:

Νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Νομολογία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου

Αναλυτικό ευρετήριο με αλφαβητική παράθεση των θεμάτων και επίσης αλφαβητική παράθεση των επί μέρους κατά θέμα λημμάτων.

Το Ευρετήριο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Αίτηση – Αλλοδαποί - Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης - Ανάκληση διοικητικών πράξεων – Αναπηρία - Ανώτερη βία - Απόλυτη αναπηρία - Αποφάσεις ασφαλιστικών οργάνων – Ασθένεια – Ασφαλιστική περίπτωση - Ασφαλιστικό βιβλιάριο - Ασφαλιστικό δίκαιο (εφαρμογή) - Ασφαλιστικοί φορείς - Ασφαλιστικός δεσμός – Ατύχημα - Γενικές αρχές - Δεδικασμένο - Διαδοχική ασφάλιση – Εισφορές - Ενδικοφανής διαδικασία - Ενημέρωση - Εξαρτημένη εργασία - Εξουσία δικαστηρίου – Επάγγελμα – Επανεξέταση – Επιδόματα - Επικουρική ασφάλιση – Εργοδότης – Εφάπαξ – Ηλικία - Ημέρες απασχόλησης - ΚΒΑΕ - Κληρονόμοι (εμμέσως ασφαλισμένοι) – Κοινοτικό δίκαιο - Μερική απασχόληση - Μίσθωση έργου – ΝΑΤ - Νομικό καθεστώς κρίσης ασφαλιστικού δικαιώματος – ΟΓΑ - Οικοδομικά (και μη) έργα – Παραγραφή - Παράλληλη ασφάλιση - Παροχές ασθένειας – Περίθαλψη - Πολλαπλή απασχόληση - Πράξη επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) - Προαιρετική ασφάλιση - Προσαυξήσεις συντάξεων - Πρόσθετες επιβαρύνσεις – Σύνταγμα - Συντάξεις και λοιπές παροχές – Σύνταξη γήρατος - Σύνταξη γονέων - Σύνταξη επιζώντος συζύγου - Σύνταξη τέκνων - Σύνταξη τυφλών - ΤΑΕ – Ταμεία Αρωγής - ΤΕΒΕ – Τετραπληγία, παραπληγία - Τοπική Διοικητική Επιτροπή – ΤΣΑ - Τυπική ασφάλιση - Υγειονομικές Επιτροπές - Υπαγωγή στην ασφάλιση - Χρηστή διοίκηση - Χρονικές προϋποθέσεις.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online