Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δίκαιο της διαιτησίας

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-099-9
Σελίδες
174
Έτος
2006
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 26.0

Σ. Κουσούλης, Δίκαιο της διαιτησίας, 2006


Με το βιβλίο αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ολοκληρωμένη κατ’ άρθρο ερμηνεία όλων των βασικών νομοθετημάτων που ρυθμίζουν τη διαιτησία στη χώρα μας.
Συγκεκριμένα ερμηνεύονται άρθρο προς άρθρο οι διατάξεις του ΚΠολΔ περί εσωτερικής διαιτησίας, οι διατάξεις του νέου Ν. 2735/1999 περί διεθνούς εμπορικής διαιτησία και οι διατάξεις της Συμβάσεως της Νέας Υόρκης για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων.
Μα το παρόν έργο επιδιώκεται η συνολική και συστηματική ερμηνεία των διατάξεως που ρυθμίζουν ένα διακαιοδοτικό μηχανισμό με εξαιρετική ανάπτυξη, ιδίως στο χώρο της διεθνούς συναλλακτικής δραστηριότητας. Οι λύσεις που αντλούνται και προτείνονται έχουν ως γνώμονά τους τη διευκόλυνση και την ανάπτυξη της διαιτητικής επιλύσεως των διαφορών, πράγμα που αποτελεί μόνιμο και σταθερό αίτημα όσον μετέχουν στο διεθνές εμπόριο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online